Gvido Straube

Fakultātes nodaļas vadītājs Profesors
Vēstures un filozofijas fakultāte Vēstures un arheoloģijas nodaļa
Konsultācijas
Katru nedēļu piektdienās no 16:30 līdz 17:30, 230.kab.. vai arī sazinoties un vienojoties par laiku elektroniski

Papildus informācija

Prof. Gvido Straubes
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads: 1959

Svešvalodas:  vācu (brīvi), krievu (brīvi), angļu (vidēji), ir priekšzināšanas latīņu valodā

Izglītība:

1998 Humbolta universitāte, Berlīne, pasniegšanas metodika universitātē  
1986-1989 Latvijas Zinātņu Akadēmija, Latvijas Vēstures institūts, aspirants
1977-1984 Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, students
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2003 Profesors vēsturē (LU-PR Nr.0231)
1999 Latvijas vēstures asociētais profesors
1992 Vēstures zinātņu doktors
1992 Latvijas vēstures katedras docents
1990 Vēstures zinātņu kandidāts
 

Nodarbošanās:

2001.III. LU Vēstures un filozofijas fakultātes dekāns
2001.II. LU Vēstures un filozofijas fakultātes dekāna v.i.
2000.V. Ķīles universitāte, viesprofesors
1998.IV-VIII Humbolta universitāte/ Berlīne, viesdocents
1998.IV-VIII Berlīnes brīvā universitāte, viesdocents
1994-1999 Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvs, vadošais pētnieks
1983-1998 Latvijas vēstures institūts, pētnieks

Pedagoģiskā darbība

Doktora darbu vadīšana (3 doktoranti)

Maģistra un bakalaura darbu vadīšana

Docētie studiju kursi:

 • A daļa -
  • Latvijas jauno laiku vēsture 1500.-1910., 2 k.p.
 • B daļa -
  • Noziegums un sods 18.gadsimta Latvijā. 2 k.p.
  • Absolūtisma izpausmes Latvijā. 2 k.p.
  • Apgaismības gadsimta izpausmes Latvijā. 2 k.p.
  • Vidzemes brāļu draudzes kustība. 2 k.p.
  • Latvijas baznīcas vēsture. 2 k.p.
  • Latvijas jauno laiku vēsture mākslas filmās, 2 kr.p.
  • Latvijas jauno laiku vēstures problēmas, 4 kr.p.
Kvalifikācijas celšana:
 • 1998 – Berlīnes Humbolta universitātē un Berlīnes Brīvajā universitātē
Lekcijas un pētniecība ārzemēs:
 • 2008 – Rostokas universitāte
 • 2004 – Rostokas universitāte
 • 2003 – Rostokas universitāte
 • 2003 – Maincas Gūtenberga universitāte
 • 1998 – Berlīnes Humbolta un Brīvā universitātes - Latvija un tās kaimiņi (Igaunija un Lietuva) 18.gs. - 20.gs. – 64 akad. st.
 • 1997 - Klaipēdas Universitāte - Latvijas jauno laiko vēsture, 32 akad st.
 • J.G.Herdera Institūtā, 1993, 1997.
 • Brāļu Unitātes arhīvā Hernhūtē, 1987, 1993
Starptautiskās stipendijas:
 • VW-stipendija/ Vācija - 1998, 1993
 • J.G.Herdera Institūta stipendija/Vācija - 1997

Organizatoriskais darbs:

 • "Latvijas Arhīvi” redkolēģijas loceklis
 • LU Vēstures un filozofijas fakultātes dekāns
 • LU Senāta senators
 • Latvijas Valsts Heraldikas komisijas loceklis
 • Nacionālās vēstures komitejas loceklis

2009. gada 26. janvārī