Jurijs Markovs

Profesors
Medicīnas fakultāte Anatomijas un histoloģijas katedra

Papildus informācija

Dr. habil. med., profesora Jurija Markova
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)


Dzimšanas gads: 1949.

Izglītība:

1967. - 1973. Rīgas medicīnas instiūts.

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1978. Medicīnas zinātņu doktors.
1993. Habilitētais medicīnas zinātņu doktors.

Nodarbošanās:

1973. - 1998. Latvijas Medicīnas akadēmija – docents.
1999. – 2008. Asociētais profesors LU Medicīnas fakultātes Anatomijas katedrā.
2008. - Profesors LU Medicīnas fakultātes Anatomijas katedrā

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

 1. Medicīniskā histoloģija I, 2003.
 2. Medicīniskā histoloģija II, 2005.
 3. Medicīniskā histoloģija III, 2007.
 4. Response of glycine and glycine-L-valine uptake parameters across in vitro everted sacs of chicken gut to variations in oxygenation rate and fasting. J. Physiol., 2007, v. 93, N. 12, pp. 1423-1434. Līdzautori: N. Basova, N. Berzin..
 5. Cadmium-induced enteropathy in domestic cocks: biochemical and histological study after subchronic exposure. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, 2007, v. 101, n. 1, pp. 29-34. Līdzautori: Berzin N., Isajevs S., Apsīte M., Smirnova G.
 6. Caspase-3 has nonapoptotic function in Kupffer cell activation. International congress of the international academy of pathology. Athens. 2008, pp. 261 – 262. Līdzautori: Isajevs S., Svirina D., Rozentāle B., Knipše G.

Zinātniski pētnieciskā darbība:

 1. 1973. - 1993. Morfofunkcionālā smago metālu homeostāzes analīze
  gremošanas sistēmas orgānos.
 2. 1993. - 2004. Morfoloģiskie un imūnhistoķīmiskie aknu šūnu pētījumi
  vīrusa hepatīta pacientiem.
 3. 2004. - 2007. Onkoproteīna BCL-2 eksprēsijas pētījumi hroniska
  tonzilīta pacientiem.
 4. 2007. - Dzelzs homeostāzes regulācija VHC slimnieku un eksperimenta dzīvnieku organismā.

LZP pētījumu projekta "Orgānu un audu reaktivitātes īpatnības smago metālu un dabīgo antioksidantu modulējošā ietekmē. N05. 1452 dalībnieks.

Akadēmiskie kursi:

 • Ievads šūnu bioloģijā A daļa 3 kredītp.
 • Vispārējā un speciālā histoloģija A daļa 5 kredītp.
 • Medicīniskā embrioloģija A daļa 2 kredītp.

2009. gada 14. janvāris