Baiba Bela

Fakultātes nodaļas vadītājs Asociētais profesors
Sociālo zinātņu fakultāte Socioloģijas nodaļa