Anita Rodiņa

Fakultātes dekāns
Juridiskā fakultāte
Asociētais profesors
Juridiskā fakultāte Valststiesību zinātņu katedra
Prombūtne
10.04.2019 - 13.04.2019

Papildus informācija