Daina Andersone

Profesors
Medicīnas fakultāte Internās medicīnas katedra

Papildus informācija

Dr. hab. med., asoc. prof. Daina Andersone
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads:  1948.
 
Izglītība:

1966.-1972.   Studijas Rīgas Medicīnas institūtā
1972.- 1976. Klīniskā ordinatūra , Rīgas Medicīnas institūts
1977. -1980.  Aspirantūra, Rīgas Medicīnas institūts

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1981. Medicīnas zinātņu kandidāta zinātniskais grāds
1985. Rīgas Medicīnas institūta docentes zinātniskais grāds
1992. Nostrificēts medicīnas zinātņu doktora grāds
1995. Habilitētā medicīnas doktora zinātniskais grāds
2005. Latvijas Universitātes asociētā profesora grāds

Nodarbošanās:

1978.-1983. asistente Rīgas Medicīnas institūta Iekšķīgo slimību katedrā:
1983.-1993. docente Rīgas Medicīna institūta Kvalifikācijas celšanas fakultātē
1993. -1998.  docente Latvijas Medicīnas Akadēmijas Iekšķīgo slimību katedrā
1999. -2000.  docente LU Medicīnas fakultātes Iekšķīgo slimību docētāju grupā 
2000. -2001.  asociētāsprofesores vietas izpildītāja LU Medicīnas fakultātes Iekšķīgo slimību docētāju grupā 
2005. asociētā profesore LU Medicīnas fakultātes Iekšķīgo slimību katedrā
1993.-  Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Reimatoloģijas centra vadītāja 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 1. D.Andersone. Bild des Monats – Dermatomyositis.Aktuelle Rheumatologie, 2003, 28, 241-242.
 2. D. Andersone , I.Rumba,U. Vikmanis, I.Bulina. Oxidative activity of blood serumin patients with reactive arthritis. LU Zinātnisko rakstu krājums . Medicīna, 2005.g.
 3. D.Andersone, A. Martinsons. Locītavu radionukleīdās izmeklēšanas nozīme subklīnisko artrītu diagnostikā. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskie raksti. 2004, 8.-12. lpp.
 4. D.Andersone, A.Martinsons. Oksidantu-antioksidantu sistēma pie reaktīvā artrīta un reimatoīdā artrīta.Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskie raksti. 2004, 49. - 52. lpp.
 5. D.Andersone, I.Bulina Nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu lietošana reimatoloģisko slimību ārstēšanā. JUMS, KOLĒĢI,2004,9, 12.lpp-16.lpp.
 6. I.Bulina, D.Andersone .Sāpju fizioloģija un hronisku sāpju sindroms reimatoloģijā, DOCTUS, 2004,9, 27.lpp.-320
 7. D.Andersone, I.Buliņa, J.Zepa Jaunākās atziņas par reimatoīdā artrīta diagnostiku. Jums, kolēģi. 2005, 5, 56.—58
 8. D.Andersone, I.Buliņa, V.Lavrentjevs, J.Zepa. Difūzās idiopātiskas skeletālas hiperostozes un ankilozējoša spondilartrīta diferenciāldiagnoze. Jums kolēģi, 2005, 4, 11.- 14.
 9. Andersone D., I.Buliņa,V.Lavrentjevs, T.Zavgorodnaja,J.Arājs. Subocclusion of both Arteria renalis , occlusion of a. axillaris dextra in a patient with Takayasu s arteritis. Zeitschrift fur Rheumatologie, 2005, 64.1, 1/71
 10. Andersone D., Zepa J., Majore A. Significance of radionucleid examination of  joints in diagnosis of subclinical reactive arthritis. Joint Bone Spine, 2006,73,2, 223- 224
 11. AndersoneD., I.Buliņa,A.Majore, B.Bandere. Significance of radionucleid examination of joints in diagnosis of subclinical reactive arthritis. Joint Bone Spine, 2006,73,2, 223- 224
 12. Zacher J., D.Feldman,R.Geril and eterocoxib OA study group(D.Andersone).  A comparison of the therapeutic efficacy and tolerability of eterocoxib and diclofenac in patients with osteoarthritis. Current Medical Research and opinion 2006, vol 19.,Nr 8, 725-736
 13. Priedīte V., Arajs J., Andersone D. Anti-MCV and AntiCCP Antibodies in Rheumatoid arthritis. Laboratorine MEDICINA 2006, 1(29) ,8th Baltic congress of Laboratory Medicine-Vilnius, 2006, Lithuania May, 18- 2006 Abstract
 14. Andersone D., Rumba I., Vikmanis U., BuliņaI. Oxidative activity of Blood in serum with reactive arthritis. Acta Universitatis Latviensis, 2006, 7 - 11, 694, ISSN
 15.  Sokka T.Pincus ,QUEST RA group (D.Andersone) Expanding quantitavis assesment of Reuh,matoid arthritis in usual care. Future Rheumatoloy, 2007,.2(5),p1-5
 16. T.Sokka.A.Hakkinnen ,...D.Andersone....Physical Inactivity un Patients with Rheumatoid Arthritis. :Cross-sectonal,International Stydy. Arthritis and Rheumatism,2008,99,7,p.42 -50
 17. Women, men and rheumatoid arthritis analyses of disease activity, diseases caracsterics and treatment in the QUEST –RA study. Arthritis Research & Therapy, 2009,11, R7
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 67
Konferenču tēzes  35
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:

1998.-2003. Atbildīgai pētnieks .Klīniskais pētījums “Ar atklāto metodi veikts pētījums , lai noskaidrotu TNR-001 drošumu reimatoīdā artrīta ārstēšanā” 
2002. -2005.  Principial investigator The Fifth Framework Programme Project:euroas european genomic bank and clinical, genetic and immunogenetic database of ankylosing spondilitis and the other spondylarthropathies
2005. -2010.  Principial investigator The Six Framework Programme Project:LSH-2004-1.2.5-2: Post genomic approaches for inflammatory rheumatic disease, leading to the development of improved therapy – integrated project
2005. -2010.  LZA grants :Investigations of MHC class I antigens alleles subtypes in different arthropathies in Latvia. Clinical-immunological data base foundation for pathogeneses investigation, differential diagnosis improve and prediction of treatment efficiency.
2004. - 2009. Principial investigator Klīniskais pētījums . A Phase III multicenter, double blind, placebo controlled, parallell group 52 week study to access the efficacy and safety of 2 dose regimens of lyophilized CDP 870 given subcuteneously as additional medication to methotrexate in the treatment of signs and symtoms and preventing structural damage in patients with active rheumatoid arthritis who have an incomplete response to methotrexate.
2008.g.  Principial investigator Study 563/002, Protocol Nr 832-2.02.EU – ( I phase study) (http://arthritis-research.com/content/11/1/R7)
2005. -2010.  Investigator.International Randomized Clinical Trial of Rheumatoid Craniocervical Treatment (The Delphi Trial)
 
Akadēmiskie kursi:
 • Iekšķīgo slimību propedeitika I, A daļa, 2 kredītpunkti
 • Iekšķīgo slimību propedeitika II, A daļa, 4 kredītpunkti
 • Iekšķīgās slimības III, A daļa, 4 kredītpunkti
 • Mācību prakse iekšķīgajās slimībās, B daļa, 2 kredītpunkti
Papildus  ziņas par profesionālo darbību:
 • Internacionālās Pretreimatisma Līgas (ILAR) Asamblejas locekle
 • Eiropas Pretreimatisma Līgas (EULAR) Ģenerālās Asamblejas locekle
 • VVO eksperts muskuļu slimību klasifikācijas jautājumos
 • Latvijas Reimatologu Asociācijas Prezidente
 • Latvijas Ārstu biedrības Reimatologu Sertifikācijas un Resertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
 • Latvijas Internistu Asociācijas biedre
2009. gada 15. janvāris