Kārlis Kangeris

Pētnieks (Dr.)
Latvijas vēstures institūts