Ingrīda Rumba-Rozenfelde

Fakultātes katedras vadītājs Profesors
Medicīnas fakultāte Pediatrijas katedra

Papildus informācija

Dr.habil.med., prof. Ingrīda Rumba-Rozenfelde
(dzīves un darba gājums)
curriculum vitae
 
Dzimšanas gads: 1959.

Izglītība:

1977. Daugavpils 1.vidusskola (ar zelta medaļu).
1977.-1983. Rīgas Medicīnas institūts, Pediatrijas fakultātes   studente (diploms ar izcilību).
1983.-1985. Rīgas Medicīnas institūts, Pediatrijas katedra, klīniskais ordinators.
1985.-1988. Maskavas Reimatoloģijas institūts, aspirante.

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1990.  Medicīnas zinātņu kandidāts (Disertācija- Juvenilā     reimatoīdā artrīta klīniski ģenētisks pētījums).
1992.  Pediatrijas fakultātes Pediatrijas katedras docente.
1996.  Habilitētā medicīnas doktore (Disertācija- Juvenilā     hroniskā artrīta epidemioloģija, imūnģenētika un     prognoze).
1998. Pediatrijas profesore.
2006. LZA korespondētājlocekle.

Apbalvojumi: 

2004. LU Rektora atzinības raksts.
2007  Atzinības krusts, IV šķira
2007  LZA sasniegums. Izstrādāta un ieviesta kompleksa klīniski ģenētiskās izmeklēšanas metode bērnu hronisko slimību riska faktoru noskaidrošanai(LZA kor.loc.Ingrīda Rumba, Dr. Liene Ņikitina-Zaķe, Dr. Tatjana Sjakste, Ieva Saulīte, Irēna Rinkuža, Dr. Silvija Remberga (Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, Bērnu klīniskā Universitātes slimnīca Gaiļezerā) 

Nodarbošanās: 

1988.-1992. Latvijas Medicīnas Akadēmijas (AML) Pediatrijas   fakultātes Pediatrijas katedras asistente.
1992.-1998.   AML Pediatrijas katedras docente.
1993.-1998. AML I Pediatrijas katedras vadītāja.
1990.-1993. AML Pediatrijas fakultātes dekāne.
1993.-1997. AML Medicīnas fakultātes prodekāne.
kopš1998.   Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātes   profesore.
kopš 1999.  LU Medicīnas fakultātes prodekāne.

Zinātniskā darbība:

Galvenie pētījumu virzieni:
Epidemioloģijas un ģenētisko faktoru (dažādu allēļu gēnu) izpēte pie autoimūnām slimībām (juvenilā artrīta, diabēta).
Riska faktoru izpēte pie bērnu hroniskām slimībām.
Vīrusu loma juvenilā artrīta patoģenēzē.
Bērnu veselības, saslimstības, mirstības rādītāji Latvijā.
Bērnu reimatisko slimību gaitas un iznākumu pētniecība.
Pētījumi medicīnas izglītībā.

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 1. Rumba I. Juvenīlā hroniskā artrīta epidemioloģija, imūnģenētika un prognoze. Rīga, 1996.
 2. Rumba I., Denisova A., Sochnev A., Sanjeevi. C.B. HLA II class genes in Latvia patients with juvenile rheumatoid arthritis (JRA). Tissue Antigens, 1997, 49 (1)., 56-60. p.
 3. Sanjeevi CB, Miller EN, Dabadghao P, Rumba I, Shtauvere A, Denisova A, Clayton D, Blackwell JM. Polymorphism at NRAMP1 and D2S1471 loci associated with juvenile rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 2000 Jun;43(6):1397-404. PMID: 10857800 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 4. Rumba I, Ruperto N, Bikis E, Remberga S, Saulite I, Plotkina N, Viksna A, Krauca M, Breca I, Vikmanis U; Paediatric Rheumatology International Trials Organisation. The Latvian version of the Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ) and the Child Health Questionnaire (CHQ). Clin Exp Rheumatol. 2001 Jul-Aug;19(4 Suppl 23):S101-5. PMID: 11510310 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 5. Daugule I, Rumba I, Ejderhamn. Previous antibacterial treatment due to concomitant infections in preschool children is associated with a lower Helicobacter pylori positivity. Scand J Infect Dis. 2005;37(5):326-9. PMID: 16051567 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 6. Nikitina-Zake L, Rajalingham R, Rumba I, Sanjeevi CB. Killer cell immunoglobulin-like receptor genes in Latvian patients with type 1 diabetes mellitus and healthy controls. Ann N Y Acad Sci. 2004 Dec;1037:161-9. PMID: 15699512 [PubMed - indexed for MEDLINE] Killer cell immunoglobulin-like receptor genes in Latvian patients with type 1 diabetes mellitus and healthy controls. Ann N Y Acad Sci. 2004 Dec;1037:161-9. PMID: 15699512 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 7. Sedimbi SK, Shastry A, Park Y, Rumba I, Sanjeevi CB. Association of SUMO4 M55V polymorphism with autoimmune diabetes in Latvian patients. Ann N Y Acad Sci. 2006 Oct;1079:273-7. Association of SUMO4 M55V polymorphism with autoimmune diabetes in Latvian patients. Ann N Y Acad Sci. 2006 Oct;1079:273-7. PMID: 17130565 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 8. Gutiérrez-Suárez R, Pistorio A, Cespedes Cruz A, Norambuena X, Flato B, Rumba I, Harjacek M, Nielsen S, Susic G, Mihaylova D, Huemer C, Melo-Gomes J, Andersson-Gare B, Balogh Z, De Cunto C, Vesely R, Pagava K, Romicka AM, Burgos-Vargas R, Martini A, Ruperto N; Pediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO). Health-related quality of life of patients with juvenile idiopathic arthritis coming from 3 different geographic areas. The PRINTO multinational quality of life cohort study. Rheumatology (Oxford). 2007 Feb;46(2):314-20. Epub 2006 Jul 28. Health-related quality of life of patients with juvenile idiopathic arthritis coming from 3 different geographic areas. The PRINTO multinational quality of life cohort study. Rheumatology (Oxford). 2007 Feb;46(2):314-20. Epub 2006 Jul 28.
  PMID: 16877459 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Kopējais darbu skaits 154, t. s., raksti recenzētos izdevumos - 29, autoreferāti - 2, raksti profesionālos žurnālos - 30, tēzes - 71, mācību līdzekļi - 5, raksti un intervijas populārzinātniskos izdevumos - 17.

Akadēmiskie kursi:
 • Pediatrija I,  A daļa,  3 kredītp.
 • Pediatrija II,  A daļa,  3 kredītp.
 • Bērnu un pusaudžu uzturs,  A daļa,  2 kredītp.
 • Jaundzimušo, zīdaiņu, bērnu specifiskās veselības problēmas (3 kredītpunkti) tiek realizēts pēcdiploma kvalifikācijas celšanas programmā ģimenes ārstiem.
Izstrādātās studiju programmas:
 • Augstākā profesionālā studiju programma ārsta grāda iegūšanai LU MF– akreditēta uz 6 gadiem;
 • pēcdiploma augstākā profesionālā programma (rezidentūras) ārsta grāda iegūšanai LU - akreditēta uz 6 gadiem;
 • izstrādāts projekts – pēcdiploma programma ģimenes ārstu apmācībā Latvijas veselības reformas ietvaros (Pasaules bankas finansējums, līgums Latvia/Health/B2A#O42/CLC/IBRD) - apstiprināta LU Senātā.
Organizatoriskais darbs:

LU MF Domes locekle.
LU MF Studiju programmu padomes priekšsēdētāja.
Latvijas Bērnu reimatologu asociācijas prezidente.
Latvijas Pediatru asociācijas valdes locekle, sertifikācijas komisijas locekle.
LĀB sertifikācijas padomes locekle.
LU MF Pediatrijas katedras grupas vadītāja.
BKUS Klīniskās slimnīcas Gaiļezerā Pusaudžu klīnikas vadītāja.
Eiropas Pediatru reimatologu kongresa (Ženēva 2000.gads) zinātniskās orgkomitejas locekle.
Pasaules Latviešu ārstu 4.kongresa zinātniskās orgkomitejas locekle.
EULAR (Eiropas Pretreimatiskās līgas) pediatriskās komitejas locekle.
LR Veselības aizsardzības ministrijas Zinātniski konsultatīvās padomes locekle.
ESF projektu eksperts.
PVO pagaidu eksperte medicīnas izglītībā.
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

sertifikāts pediatrijas specialitātē;
sertifikāts reimatoloģijas specialitātē;
sertifikāts bērnu reimatoloģijas specialitātē;
Latvijas Pediatru asociācijas valdes locekle;
EULAR (Eiropas pretreimatiskās līgas) Pediatriskās komitejas locekle;
Eiropas Pediatru-reimatologu asociācijas locekle.
 
2008. gada 3. martā