Konstantīns Kalnbērzs

Profesors
Medicīnas fakultāte