Alfrēds Jānis Sīpols

Profesors
Medicīnas fakultāte Internās medicīnas katedra

Papildus informācija

Dr.med., asoc.prof. Alfrēds Jānis Sīpols
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Dzimšanas gads:
  1950.

Izglītība:  
 

1977.-1982.  
Bakalaura studijas Oregonas Valsts Universitātē
(ASV) Bioķīmijas un biofizikas departamentā.
1983.-1991.   Doktorantūra un Ārstniecības profesionālā studiju programma Vašingtonas Universitātes (ASV) Medicīnas departamentā.
1991.-1994.   Pēcdoktorantūra un rezidentūra Vašingtonas Universitātes (ASV) Medicīnas departamentā un Sietlas Veterāņu Administrācijas Medicīnas Centrā (ASV) endokrinoloģijā un metabolismā.

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1982. 
Oregonas Valsts Universitātes Zinātnes bakalaura grāds (B.S.) bioķīmijā un biofizikā.
1987.  Vašingtonas Universitātes Filozofijas doktoru kandidāts (Ph.C.) medicīnas fizioloģijā un psiholoģijā.
1991.  Vašingtonas Universitātes Medicīnas (M.D.) un Filozofijas doktora (Ph.D.) grāds medicīnas fizioloģijā un psiholoģijā.
1994.  Sietlas Pacīfikas Universitātes (ASV) Profesors Medicīniskā psiholoģijā.
1995.  Vašingtonas Universitātes Vecākais pētnieks neiroendokrinoloģijā.
2001. Nostrificēts Latvijas Universitātes medicīnas zinātņu doktora grāds, Dr.med.
2001. Latvijas Universitātes asociētais profesors.

Nodarbošanās:

1979.-1981.   Analītisks ķīmiķis un laboratorijas asistents, ASV Vides aizsardzības aģentūras laboratorija, Korvalis, Oregona.
1983.-1991.   Pētniecības asistents fizioloģijā un psiholoģijā, Vašingtonas Universitāte.
1984.-1991.   Mācību asistents fizioloģijā un psiholoģijā, Vašingtonas Universitāte.
1988.-1994.   Docents Sietlas Pacīfikas Universitātes Psiholoģijas katedrā.
1994. –  Vecākais pētnieks fizioloģijā Sietlas VA Medicīnas Centrā.
1999. – Vadošais pētnieks klīniskā fizioloģijā, LUEKMI
2001.-2004.   Direktors, LUEKMI.
2005. –  Zinātnāskās padomes priekšsēdētājs, LUEKMI.
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 1. A.J.Sipols, D.J.Brief, K.L.Ginter, S.Saghafi, & S.C.Woods. Neuropeptide Y paradoxically increases food intake yet causes conditioned flavor aversions. Physiology and Behavior, 1992, 51(6), 1257-1260
 2. A.J.Sipols, D.G.Baskin, & M.W.SchwartzBrain insulin deficiency as a cause of diabetic hyperphagia: effects on food intake and hypothalamic neuropeptide gene expression. Diabetes, 1995, 44, 147-151.
 3. A.J.Sipols, D.P.Figlewicz, R.J.Seeley, M.Chavez, S.C.Woods, & D.Porte, Jr.Intraventricular Neuropeptide Y does not stimulate food intake in the baboon. Physiology and Behavior, 1996, 60, 717-719.
 4. D.P.Figlewicz, J.Bennett, S.B.Evans, K.Kaiyala, A.J.Sipols, & S.C.Benoit. Intraventricular insulin and leptin reverse place preference conditioned with high fat diet in rats. Behavioral Neuroscience, 2004, 118, 479-487.
 5. D.P.Figlewicz, A.MacDonald Naleid, & A.J.Sipols. Modulation of food reward by adiposity signals. Physiology and Behavior, 2007, 91, 473-8.
 6. A.M.Naleid, J.W.Grimm, D.A.Kessler, A.J.Sipols, S.Aliakbari, J.L.Bennett, J.Wells, & D.P.Figlewicz. Deconstructing the vanilla milkshake: the dominant effect of sucrose on self-administration of nutrient-flavor mixtures. Appetite, 2008, 50, 128-38.
 7. D.P.Figlewicz, J.L.Bennett, S.Aliakbari, A.Zavosh, & A.J.Sipols. Insulin acts at diferent CNS sites to decrease acute sucrose intake and sucrose self-administration in rats. American Journal of Physiology, 2008, 295, R388-94.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 49
Konferenču tēzes  53

Zinātniski pētnieciskā darbība:

1979.-1981. Smago metālu ietekme uz zivju toksikoloģiju
1983. –  Insulīna, NPY un citu peptīdu ietekme uz CNS kodoliem regulējot ēstgribu un ķermeņa svaru
1999.-2000. Imūnsistēmas disregulācija diftērijas un Gijēna-Barē polineiropātijā
2005. –  Insulīna rezistences izmaiņas augstkalnu apstākļos
10th EFES Postgraduate Clinical Endocrinology Course (Rīga, 29 – 31.maijs, 2003) Organizācijas komitejas loceklis 2002. - 2003. gadā
12th EFES Postgraduate Clinical Endocrinology Course (Rīga, 19 – 21.maijs, 2005) Organizācijas komitejas loceklis 2004. - 2005. gadā

Akadēmiskie kursi:
 • Iekšķīgo slimību propedeitika I,  A daļa,  2 kredītp.
 • Klīniskā prakse I,  A daļa,  2 kredītp.
 • Iekšķīgo slimību propedeitika II,  A daļa,  4 kredītp.
 • Uzvedības medicīna,  B daļa,  2 kredītp.
 • Atkarības klīniskie aspekti, B daļa,  2 kredītp.
 • Statistika,    B daļa,  4 kredītp.
 • Statistika,    B daļa,  2 kredītp.
 • Medicīna un sabiedrība ētikas krustcelēs, C daļa,  2 kredītp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

LZP Eksperts medicīnas un bioloģijas zinātņu nozarēs (2000. –)
Priekšsēdētājs, LUEKMI Zinātniskās izpētes Ētikas komisija (2001. –)
LR Centrālās medicīnas ētikas komitejas loceklis (2003. –)
 
2008. gada 17.decembris