Raqueline Azevedo Medeiros Santos

Pētnieks (Dr.)
Datorikas fakultāte Kvantu datorzinātnes centrs
Prombūtne
24.09.2018 - 23.10.2018