Inguna Skadiņa

Profesors
Datorikas fakultāte Programmēšanas katedra
Konsultācijas
Katru nedēļu trešdienās no 15:00 līdz 16:00, LU Programmēšanas katedra. Iepriekš piesakoties pa e-pastu