Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Par filozofijas būtību un nozīmīgumu runās LU starptautiskās konferences filozofijas sekcijā

20.02.2018

Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros Vēstures un filozofijas fakultātē tiek organizēta Filozofijas sekcijas sēdē „Filozofija mūsdienu pasaulē: novietojums, iespējas, mērķi”. Konferencē tiks apspriestas metafilozofijas un antifilozofijas tēmas, lai izsvērtu filozofijas lomu un nozīmi mūsdienās.

Filozofijas sekcijas sēde norisināsies 6. martā LU Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, 514. auditorijā no plkst. 10.00 līdz 16.00. Konferences sekcija notiks latviešu valodā. Piedalīties konferencē un uzdot saistošos jautājumus ir laipni aicināti visi interesenti.

Šī gada filozofijas sekcijas tēma ir uzstādīta ar plašu vērienu, proti, „Filozofija mūsdienu pasaulē: novietojums, iespējas, mērķi”, tādējādi padarot to pieejamu un interesantu plašākai auditorijai, kā arī vienlaikus izaicinot pašus filozofus – kā pasniedzējus un pētniekus, tā arī studentus – formulēt savus uzskatus par filozofijas būtību.

Konferences organizators LU VFF Filozofijas un ētikas nodaļas vadītājs Raivis Bičevskis šī gada filozofijas sekcijas tēmu un nozīmību formulē sekojoši: „Šogad LU 76. zinātniskās konferences ietvaros rīkotā filozofijas sekcija ir mēģinājums uzdot tiešus un skaidrus jautājumus par filozofijas vietu un lomu mūsdienu pasaulē – gan jautājot par tās iespējām un mērķiem šodien, gan ieskicējot tās pašreizējās formas un novietojuma kritiku.”  

Konferencei ir paredzētas divas daļas: „Metafilozofijas perspektīvas” un „Antifilozofijas balsis”. Pirmajā no tām filozofi pievērsīsies metafilozofijai, proti, paši savas akadēmiskās „virtuves” saprašanai un sakārtošanai, uzdodot jautājumus par filozofijas būtību, nozīmi un lomu mūsdienu pasaulē. Savukārt konferences otrajā daļā uzmanība tiks pievērsta antifilozofijai, proti, filozofisku uzskatu un paņēmienu kritiskai izvērtēšanai, filozofisku pārpratumu atšķetināšanai, un pašas filozofijas robežu nospraušanai. „Sekcijas "Filozofija mūsdienu pasaulē" sēdes referāti ir vērsti vienlaikus uz filozofijas avotu un sakņu apzināšanos, filozofijas paškritiku un tādējādi uz filozofijas aizvien atkal no jauna nepieciešamo atjaunotni”, norāda profesors Bičevskis.

Konferences programma.