Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU 75. konferences sekcija “Biofilosofija un ētika” 23. februārī
Inta Briede
20.02.2017

Šo ceturtdien, 23. februārī, LU Vēstures un filozofijas fakultātē (Aspazijas bulv. 5) 510. auditorijā plkst. 12:30 sāksies LU 75. konferences sekcija “Biofilosofija un ētika”.

2016. gadā LU Vēstures un filozofijas fakultāte ir uzsākusi jaunu projektu “Biofilosofija, ētika un kritiskā domāšana”. Projekta mērķis ir pievērsties dzīvības un dabas tēmām tajos aspektos, kuros filosofija var dot būtisku ieguldījumu šo tēmu izpratnē un kur filosofija un ētika pārklājas gan ar dabas, gan sociālajām zinātnēm. Mūs īpaši interesē sociālpolitiskās prakses, tehnikas un attieksmes cilvēka attiecībās ar dabu, dzīvību un ķermeni. Konferences sekcijas mērķis ir vienlaicīgi uzrādīt biofilosofijas daudzveidību un pārdomāt tās aprises.

Sekcija notiks LU VFF 510. auditorijā no 12:30 līdz 15:30

Pasākuma programma:

A. Svece

Biofilosofijas priekšmets un robežas

R. Bičevskis

Klāgesa biofilozofija un tās nozīme mūsdienās

A. Sauka

Ķermenis biofilosofijā. Virsmas faktors

K. Lācis

Dabas un kultūras nošķīruma problematizācija kontinentālajā filozofijā

A. Sauka

Dzīvības maksimuma apliecinājums Nīčes filosofiskajā domā

S. Ādminis

Dzīvnieku aizstāvības ētikas evolūcija pēc Darvina

R. Zeiferts

Farmaceitisko līdzekļu ietekme uz mentālo veiktspēju: Vai nepieciešams izvērtēt humānisma vērtības mūsdienu medicīnas laikmetā?

A. Buligina

Tīrā prāta epiģenēze: Katrīnas Malabū Kanta transcendentālfilozofijas lasījums