Par mums

Motivācija LU Jūdaikas studiju centrs tika izveidots 1998.gada jūlijā ar Ebreju kultūras memoriālā fonda (Memorial Foundation for Jewish Culture, Ņujorka, ASV) finansiālo atbalstu. Latvijas Universitāte Centram piešķīra telpas Raiņa bulv.19, Universitātes centrālās ēkas reprezentatīvajā daļā. Centrs funkcionē kā atsevišķa Universitātes struktūrvienība un ir administratīvi pakļauts LU rektoram. Centra mērķis ir veidot un realizēt jūdaikas jautājumu izglītības programmas un zinātniskus pētījumus Latvijā, kā arī apvienot un atbalstīt Latvijas Universitātes mācībspēku un studentu aktivitātes jūdaikas studiju sfērā. Šī mērķa ietvaros centrs nodrošina studentiem, pētniekiem un citiem interesentiem iespēju akadēmiskā līmenī iegūt zināšanas ebreju vēsturē, filosofijā, valodā, kultūrā, reliģiskās domas jautājumos, kā arī organizē pētnieciskās un izglītības aktivitātes un sagatavo publikācijas par jūdaikas jautājumiem. Centra pamatuzdevumi ir sekojoši:
  • saglabāt Latvijas ebreju mantojumu un apzināt viņu ieguldījumu Eiropas un pasaules kultūrā; 
  • veikt pētniecisko darbu par ebreju vēsturi Latvijā un Baltijas reģionā, tai skaitā par holokausta vēsturi;
  • piedāvāt studentiem plaša mēroga lekcijas par ebreju vēsturi, filosofiju, valodu, kultūru un reliģisko domu.
Centra galvenie darbības virzieni ir: Skatīt sadaļas sākumlapā: Projekti, Konferences, Lekciju kursi, Vieslekcijas, Publikācijas. Centra galveno aktivitāšu mērķis ir veicināt un uzturēt labvēlīgu latviešu-ebreju attiecību attīstību ar precīzu pētnieciskās darbības un dažādu izglītojošo projektu palīdzību. Jūdaikas studiju centra īsa hronoloģija:
  • 2004.gada 14.decembris - Konference "Izcilās Latvijas ebreju personības. Rabīns Kuks: Simts gadu ceļojums no Bauskas uz Cionu". Pasākumu organizēja Izraēlas vēstniecība Latvijā Lietuvā un Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā LU Jūdaikas centru, Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomi, kā arī Ebreju aģentūru "Sohnut" Baltijas valstīs.
  • 1998. gada jūlijs – pie Latvijas Universitātes tiek izveidots Jūdaikas studiju centrs ar Ebreju kultūras memoriālā fonda finansiālo atbalstu.
  • 1999. gada 26.-27.oktobris – 3. Starptautiskā konference „Ebreji mainīgajā pasaulē”, sākot ar kuru Jūdaikas studiju centrs darbojas kā galvenais organizātors.
  • 2000. gada 16.–17.oktobris - Starptautiska konference „Holokausta izpētes problēmas Latvijā”, (Rīga, Latvijas Universitātes Lielā Aula), kurā Jūdaikas studiju centrs piedalās kā bija viens no organizātoriem.
  • 2001. gada februāris - Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vizīte Jūdaikas studiju centrā.
  • 2001. gada 20.-22.novembris – 4. Starptautiskā konference „Ebreji mainīgajā pasaulē” (Rīga, Latvijas Universitātes Lielā Aula).
  • 2002. gads - tiek uzsākts neatkarīgs Jūdaikas studiju centra zinātniski pētnieciskais projekts „Cilvēku vārdi: Holokausta upuru Latvijā memoriālā saraksta sastādīšana” (1941.-1945.), kuru pirms tam (2001.gadā), prezentē Latvijas Prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai, Latvijas Republikas Ārlietu Ministrijai un dažām starptautiskām organizācijām.