Organizētie studiju kursi

2006. gada pavasara semestris

Ievads jūdaisma teoloģijas pamatjēdzienos (balstoties uz Berešit grāmatu) Kursa autors: vieslektors Izraēls Ruslans Eizenšarfs (JSC) (Bībeles teoloģijas nozares bakalaura studiju programmas " B2 " modulis)

2005. gada pavasara semestris

“Bībeles arheoloģija: Paražas un Tradīcijas”
(metodisks kurss Bībeles sabiedrības un tās kultūrvides padziļinātai izpratnei, papildināts ar bagātīgu ilustratīvo materiālu)
Kursa autors: Mag.Theol.V.Apinis (JSC)
(Kurss iekļauts Teoloģijas specialitātes bakalaura studiju programmas "B2" modulī.)

2004.gada rudens semestris

„Ebreju vēsture Eiropā” (History of Jews in Europe) 

(Seminārnodarbības no 13.septembra - 10.decembrim, 2004) 
Kursa autors: Prof. Teresa Sanislo (Viskonsīnas Universitātes, ASV)
Sadarbībā ar AABS Baltijas pētniecības veicināšanas centru (Association for the Advancement of Baltic Studies) Jūdaikas studiju centra telpās.


2000. gada pavasara semestris

"Ievads jūdaismā"
Kursa autore: Dr. I.Leitāne (LZA )

(Kurss iekļauts Reliģijas zinātnes bakalaura studiju programmas "A" daļā.)

1999. gada rudens - 2000. gada pavasaris

"Ebreji Latvijā: 16.gs.- 20.gs. beigas
"Kursu veido autoru kolektīvs, vadītājs A.Stranga.

(Kurss iekļauts Vēstures bakalaura studiju programmas "B" daļā.)

1999. gada rudens

"Ievads ebreju kultūrā"
Kursa autors: Prof.R.Kūlis (LU VFF)

(Kurss iekļauts Reliģijas zinātnes un Teoloģijasbakalaura studiju programmu "C" daļā.)

"Ievads ebreju filosofijā"
Kursa autore: Dr. I.Leitāne (LZA)
(Kurss iekļauts Reliģijas zinātnes un Teoloģijas bakalaura studiju programmu "B" daļā.)

1999. gada pavasaris

"Ebreju tautas vēsture"
Kursa autore: Dr. I.Leitāne (LZA )
(Kurss iekļauts Reliģijas zinātnes bakalaura studiju programmas "A" daļā.)

"Ievads jūdaismā"
Kursa autore: Dr. I.Leitāne (LZA )

(Kurss iekļauts Reliģijas zinātnes bakalaura studiju programmas "A" daļā.)

"20.gs. filosofija un ebreju tradīcija"
Kursa autore: Dr. I.Leitāne (LZA)
(Kurss iekļauts Filosofijas specialitātes maģistra studiju programmas "B" daļā.)

1998. gada rudens - 1999. gada pavasaris

"Ebreji Latvijā: 16.gs.- 20.gs. beigas"
Kursu veido autoru kolektīvs, vadītājs A.Stranga.
(Kurss iekļauts Vēstures bakalaura studiju
programmas "B" daļā.)

1998. gada rudens

"Ievads rabīnistiskajā literatūrā"
Kursa autore: Dr. I.Leitāne (LZA )

(Kurss iekļauts Teoloģijas bakalaura studiju programmas "B" daļā.)