Lasītava

Jūdaikas Centra ietvaros, sadarbojoties ar citiem jūdaikas studiju centriem, ir izveidota lasītava ar grāmatu klāstu dažādās jūdaikas sfērās - Izraēlas valsts, Cionisms un emigrācija uz Izraēlu, Izraēliešu-palestīniešu konflikts, Talmūds, Toras komentāri, kā arī ebreju lūgšanu grāmatas. Mūsu prioritātes ir Latvijas ebreju vēsture, Holokausts (liecības, esejas, dzīvesstāsti), Antisemītisms un tā vēsture, un Austrumeiropas ebreju vēsture. Mūsu lasītavā ir pieejami arī Informatīvi materiāli par Izraēlu, uzziņu literatūra (vārdnīcas un enciklopēdijas) un žurnāli par ebreju kultūru un vēsturi. Piedāvātās grāmatas ir pieejamas latviešu, krievu (vairākums), vācu, angļu un franču valodā. Lasītavas pamatfondu veido grāmatas, kuras tika saņemtas kā dāvinājums centram no Rīgas un Latvijas virsrabīna N.Barkāna, Izraēlas vēstniecības Latvijā, privātpersonām, kā arī iegādātas par Sorosa fonda-Latvija šim mērķim atvēlētajiem līdzekļiem. Sadarbībā ar Sanktpēterburgas ebreju kopienu, notiek grāmatu apmaiņa, un mēs saņemam jaunāko ebreju izdevumu apskatus un grāmatas krievu valodā. Lasītavu var izmantot gan JSC iesaistītie pasniedzēji, pētnieki, studenti, kā arī citi interesenti. Aicinām iepriekš vienoties par apmeklējuma laiku, rakstot uz jsc@latnet.lv
Lasītavā pieejamais grāmatu krājums (katalogs)