Konferences

Desmitā Starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". Rīga,  2017.gada  26. -28.aprīlis,
Rīgas Ebreju kopienas nams, Skolas iela 6 Konference, svinot Latvijas valsts simtgadi, veltīta ebreju ieguldījumam Latvijas valsts dibināšanā un attīstībā. Konferences programma Saites uz konferences lekciju videoierakstiem pieejamas You Tube.
----- Devītā Starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". Rīga,  2014.gada  24.-25.novembris,
Rīgas Ebreju kopienas nams, Skolas ielā 6 Konference veltīta Latvijas ebreju kopienas atjaunošanas 25. gadadienai. Konferences programma Saites uz konferences lekciju videoierakstiem pieejamas You Tube. 
----- Starptautiskā konference "Ebreji un jūdaikas studijas Latvijā un kaimiņvalstīs" Rīga,  2012.gada  9. jūlijs – 12. jūlijs,
Latvijas Universitātes Mazā aula Raiņa bulv. 19 Konferences programma ----- Astotā Starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". Rīga,  2011.gada  30. jūnijs – 4. jūlijs,
Rīgas Ebreju kopienas nams, Skolas 6 Konferences programma Nolasītie referāti ----- Septītā Starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē".
Ebreju mantojums Latvijā.
Rīga,  2009.gada  27.augusts
Rīgas sinagoga, Peitavas iela 6/8 Konference tika veltīta Rīgas sinagogas atklāšanai pēc renovācijas. Tā pulcēja pētniekus no Latvijas, Beļģijas, Izraēlas, ASV un citām valstīm. Nolasītie referāti ----- Sestā Starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". Latvijas un Baltijas ebreji Eiropas vēstures krustcelēs.        Rīga,  2006.gada  11. – 14. septembris,
Latvijas Universitātes Lielā aula Raiņa bulv. 19 Konferencē tika apspriesti ebreju vēstures un kultūras jautājumi, cittautiešu integrācijas aspekti nacionālajā valstī, nacionālās identitātes saglabāšanas problēmas, mazākumtautību izglītība, labvēlīgu starpetnisko attiecību veidošana, dažādu reliģiju savstarpējā saprašanās Baltijas, kā arī kopējā Eiropas kontekstā. Viena no konferences dienām bija veltīta izcilā Lietuvā dzimušā franču filosofa Emanuela Levinasa simtgadei. Savienojis jūdaisma un mūsdienu vācu un franču filosofijas ietekmes, viņš rakstīja par nevardarbīgām attiecībām, atbildību un cilvēka dzīves ētisku orientāciju. Nolasītie referāti Piektā Starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". "Latvijas un Baltijas reģiona ebreju vēsture un kultūra."
2003. g. 16. – 17. septembrī, Latvijas Universitātes Lielā aula Raiņa bulv. 19, Rīga
Konferences programma: LAT , ENG , RUS
Konferences tiek rīkotas ik pec diviem gadiem. Nolasītie referāti Ceturtā Starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". Notika Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā Aulā 2001.gada 20.-22.novembrī. Svinīgajā atklāšanā piedalījās Latvijas Valsts prezidente Dr. Vaira Vīķe-Freiberga un premjerministrs Andris Bērziņš. Tāpat uzrunas teica Latvijas kultūras ministre, Latvijas Universitates rektors, Latvijas Zinatņu Akadēmijas prezidents, rabīni un pārstāvji no Ebreju kopienas. Konferences viesi bija arī Latvijas eksprezidents Guntis Ulmanis, Saeimas un diplomātiskā korpusa pārstāvji. Konferences goda prezidents bija Nātans Barkāns, Rīgas un Latvijas virsrabīns, organizācijas komitejas līdzpriekšsēdētāji bija Prof. Hermans Branovers, Bēršebas Ben-Guriona Universitāte (Izraēla) un Prof. Ruvins Ferbers, Latvijas Universitāte. Konference radīja lielu interesi kā valsts amatpersonu, tā vietējo zinātnieku, un Ebreju kopienas pārstāvju vidū. Tāpat tā piesaistīja arī masu mediju uzmanību. Jūdaikas studiju centrs ir publicējis starptautisko konferenču "Ebreji mainīgajā pasaulē-II" un "Ebreji mainīgajā pasaulē-III" zinātnisko rakstu krājumus (sk. sadaļu Publikācijas). Patlaban publicēšanai tiek sagatvots "Ebreji mainīgajā pasaulē-IV" rakstu krājums. Nolasītie referāti Starptautiska konference "Holokausta izpētes problēmas Latvijā". 2000.gada 16. - 17. oktobris, Rīga (Latvijas Universitātes Lielā Aula).
Konference tika atklāta ar Valsts Prezidentes Vairas Vīķe-Freibergas svinīgu uzrunu, un tajā piedalījās Ebreju kopienas pārstāvji. Jūdaikas studiju centrs bija viens no konferences organizātoriem. Konference tika plaši atspoguļota masu medijos Latvijā un pasaulē. Šī ir pirmā konference, kura uzsāk plaša mēroga Valsts finansētu holokausta pētniecību. Trešā Starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". Notika Rīgā 1999.gada 26.-27.oktobrī. Par godu Latvijas Universitātes 80. gadadienai konference bija veltīta ebreju izcelsmes izcilajām personībām Latvijas un Baltijas vēsturē - reliģiskajiem domātājiem, filozofiem, vēsturniekiem, kultūras, mākslas un zinātnes darbiniekiem. Īpaša sesija tika veltīta sera Isaja Berlina atcerei, kā arī Latvijas izcelsmes ebreju ieguldījumam Izraēlas valsts izveidē.
Sākot ar Trešo konferenci, Jūdaikas studiju centrs ir galvenais "Ebreji mainīgajā pasaulē" konferenču organizātors līdzās citiem Latvijas un ārvalstu pārstāvjiem. Nolasītie referāti Otrā Starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". Notika Rīgā 1997.gada 25.-27. augustā un bija veltīta ebreju specifiskā pasaules uzskata analīzei no tradicionālajām reliģiskajām un mūsdienu sekulārajam pozīcijam. Dalībnieki no astoņām valstīm apsprieda medicīnas ētikas un biznesa ētikas, izglītības, kultūras un reliģijas, Toras un zinātnes, holokausta, ebreju izglītības, filozofijas un vēstures jautājumus. 55 referāti tika publicēti konferences rakstu krājumā, kurš tika izdots krievu valodā. Pirmā Starptautiskā konference "Ebreji mainīgajā pasaulē". Notika Rīgā 1995.gada 28.-29.augustā un ieguva ievērojamu rezonansi Latvijā un ārzemēs. Dalībnieki no Izraēlas, ASV, Lielbritānijas, Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas nolasīja 37 referātus par filozofijas, kultūras, demogrāfijas, ebreju izglītības, Austrumeiropas valstu ebreju kopienu dzīves un citām problēmām. Konferences materiāli tika publicēti angļu un krievu valodās.