Centra valde

Ruvins Ferbers, profesors – valdes priekšsēdētājs

Aivars Stranga, profesors - valdes priekšsēdētāja vietnieks

Valts Apinis, pētnieks – izpilddirektors

Gita Umanovska - regulāro starptautisko konferenču „Ebreji mainīgajā pasaulē” sekretāre, Rīgas ebreju kopienas izpilddirektore

Gvido Straube, profesors - Vēstures un Filozofijas fakultātes dekāns

Ralfs Kokins, docents - Teoloģijas fakultātes dekāns

Rita Bogdanova - Latvijas Valsts Arhīva speciāliste

Marģeris Vestermanis - muzeja un dokumentācijas centra “Ebreji Latvijā” speciālists

Leo Dribins - Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks

Grigorijs Smirins - rakstu krājuma „Ebreji mainīgajā pasaulē” zinātniskais redaktors

Eva Sinkeviča – Teoloģijas fakultātes doktorante

Iļja Ļenskis - muzeja un dokumentācijas centra “Ebreji Latvijā” vadītājs

Inese Runce - Filozofijas un socioloģijas institūta asistente