Latvijas Universitātes
Juridiskā fakultāte

Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV - 1586
Tālrunis: 67034560
E-pasts: Juridiska.fakultate@lu.lv

Dekāne

Asoc. prof. Anita Rodiņa
Raiņa bulv. 19, 252. telpa
E-pasts: anita.rodina@lu.lv 
Tārunis: 67034560

Konsultācijas

Prodekāne

Asoc. prof. Annija Kārkliņa
Raiņa bulv. 19, 255. telpa
E-pasts: annija.karklina@lu.lv
Tārunis: 67034447

Konsultācijas

IzpilddirektoreAnita Brakša
Raiņa bulv. 19, 254. telpa
E-pasts: anita.braksa@lu.lv  
Tārunis: 67034448
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Starptautisko sakaru koordinatore
Madara Marija Ose
Raiņa bulv. 19, 453. telpa
E-pasts: madara.ose@lu.lv
Tālrunis: 67034466
Fakultātes sekretāreBaiba Brūvere
Raiņa bulv. 19, 252. telpa
E-pasts: baiba.bruvere@lu.lv
Tālrunis: 67034560
 

 

Katedras un mācībspēki

Studiju programmu metodiķes