Sadarbības universitātes Itālijā

Pašlaik Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātei ir aktīvi Erasmus līgumi ar šādām universitātēm (atjaunots 27.03.2018):

1. Franču filoloģijas, Romāņu valodu un kultūras studentiem:

Università degli Studi di Verona http://www.univr.it/jsp/index.jsp

Università degli Studi di Parma http://www.unipr.it/

Università degli Studi di Macerata http://www.unimc.it/foreign-student

Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara  http://www.unich.it/

Università degli Studi di Ferrara http://www.unife.it/international

Università di Pisa http://erasmus.unipi.it/index.php?tab=inc

Università degli Studi di Tor Vergata (Roma) http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&navpath=ARI&section_parent=2070

Università degli Studi di Trento http://www.unitn.it/en/incoming/3267/lifelong-learning-programme-llp-erasmus

Università di Foggia https://www.unifg.it/internazionale/studiare-allestero/mobilita-erasmus

Università degli Studi di Torino http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale_en/international_relations/erasmus_exchange_students1  

Università Europea di Roma www.unier.it

 

2. Krievu filoloģijas, baltu filoloģijas, kontrastīvo studiju studentiem, kā arī Āzijas studiju programmas studentiem:

Università degli Studi della Tuscia http://tuscia.llpmanager.it/studenti/incoming_procedures_1112.asp

Università Ca' Foscari di Venezia http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=10396

Universita degli studi di Milano http://www.unimi.it/ENG/relations/31234.htm

Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara http://www.unich.it/

Università degli Studi di Perugia http://www.unipg.it/internazionale

Università degli Studi di Tor Vergata (Roma) http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&navpath=ARI&section_parent=2070

Università degli Studi Roma Tre www.uniroma3.it

Universitá di Trieste http://www2.units.it/internationalia/en/erasmus/

 

Papildus informācija par ERASMUS+ iespējām: Studijas ārvalstīs LU

 

Latvijas Universitātē regulāri (divreiz gadā) notiek Sjēnas Universitātes itāļu valodas (CILS) eksāmeni. Vairāk informācijas par eksāmeniem sadaļā 'Eksāmeni'.