Romāņu valodu un kultūru studijas MSP

Romāņu valodu un kultūru studiju maģistra studiju programma ir akreditēta studiju programma ar ievirzi kādā no romāņu valodām un kultūrām. Šī maģistra studiju programma piedāvā trīs studiju moduļus: itāļu, spāņu un franču, kuros visi mācību priekšmeti tiek apgūti attiecīgajā valodā. Programma sniedz akadēmisko izglītību romānistikas jomā, iekļaujot profesionālo virzību kulturoloģijā; valodu pasniegšanā un tulkošanā, izmantojot daudzvalodīgo, starpdisciplināro pieeju un piesaistot plaša profila valodu speciālistus lingvistikas, lietišķās valodniecības, tulkošanas un kultūras studijās, kā arī sociolingvistikā, tādā veidā nodrošinot plašāku specializāciju un konkurētspēju vietējā un ārzemju darba tirgū. Programma nodrošina studentu mobilitāti Erasmus programmas ietvaros Itālijas, Francijas, Beļģijas un Spānijas augstskolās.

Romāņu valodu un kultūru maģistra studiju programma ietver šādus studiju kursus:

  • Modernā literatūra (20.-21.gs.)
  • Itāļu kultūras semiotika I (mūzika un teātris)
  • Itāļu kultūras smiotika II (kino un masu mēdiji)
  • Modernā Itālijas sabiedrība
  • Juridiskā itāļu valoda
  • Itāļu valodas vēsture
  • Lingvistiskā politika Itālijā un ārzemēs u.c. kursi
 

Vairāk informācijas, kā arī uzņemšanas prasības Romāņu valodu un kultūru studiju maģistra studiju programmā šeit.