Itāļu valodas un kultūras centrs piedāvā dažādus C daļas (brīvās izvēles) studiju kursus gan Humanitāro zinātņu fakultātes, gan citu fakultāšu studentiem. Latvijas Universitātes Itāļu valodas un kultūras centrs piedāvā šādus C daļas studiju kursus:
  • Itāļu valodas elementārkurss I studentiem bez priekšzināšanām itāļu valodā;
  • Itāļu valodas elementārkurss II un Itāļu valodas elementārkurss III attiecīgi studentiem ar nelielām priekšzināšanām itāļu valodā.
Itāļu valodas elementārkurss sniedz ieskatu gan komunikatīvajās situācijās, gan svarīgākajos normatīvās gramatikas jautājumos, Itālijas kultūrvēstures un citos aspektos. Papildus informāciju par C daļas kursiem var iegūt, sazinoties ar Romānistikas nodaļas lietvedi vai ar Studentu servisu: