B daļas studiju kursi itāļu valodā paredzēti Angļu filoloģijas un Vācu filoloģijas bakalaura programmu studentiem, kā arī Moderno valodu un biznesa bakalaura studiju programas studentiem. B daļas kontrastīvajos studiju kursos itāļu valoda tiek apgūta padziļināti, apgūstot to kā otro svešvalodu pēc angļu valodas (Angļu filoloģijas BSP studentiem) vai vācu valodas (Vācu filoloģijas BSP studentiem). Moderno valodu un biznesa bakalaura studiju programmas studentiem iespējams apgūt itāļu valodu kā trešo svešvalodu. Latvijas Universitātes Itāļu valodas un kultūras centrā tiek piedāvāti šādi B daļas studiju kursi:

  • Kontrastīvās studijas I
  • Kontrastīvās studijas II
  • Kontrastīvās studijas III
  • Kontrastīvās studijas IV
  • Kontrastīvās studijas V
  • Kontrastīvās studijas VI
  • Kontrastīvās studijas VII
  • Kontrastīvās studijas VIII

Papildus informācijai, lūdzu, sazināties ar:

  • Angļu filoloģijas BSP un Moderno valodu un biznesa BSP studiju metodiķi Ingu Eizbergu, e-pasts: inga.eizberga@lu.lv;
  • Vācu filoloģijas studiju metodiķi Innu Budoviču, e-pasts: inna.budovica@lu.lv