A daļas (obligātie) studiju kursi itāļu valodā ir paredzēti Franču filoloģijas bakalaura studiju programmas studentiem, kas apgūst itāļu valodu vienlaicīgi ar franču valodu. Četru gadu laikā studentiem ir iespēja apgūt divas romāņu valodas – franču un itāļu vai franču un spāņu. Programma piedāvā intensīvus valodas kursus, romāņu valodniecības teorētiskos kursus, romāņu valodu areāla studijas, praktiskos kursus, kā arī iespēju veikt teorētiskus pētījumus romānistikas nozarē.

Latvijas Universitātes Itāļu valodas un kultūras centrā tiek piedāvāti šādi A daļas studiju kursi:

 • Itāļu valoda
 • Itāļu valodas gramatika kontekstā
 • Itālijas vēsture un ģeogrāfija
 • Lietišķā itāļu valoda
 • Romāņu literatūras pamati
 • Itālijas literatūras un mākslas vēsture
 • Starpkutūru komunikācija
 • Tulkošanas pamati
 • Rakstiskā un mutiskā tulkošana
 • Itāļu valodas pragmatiskais aspekts
 • Itāļu valoda mūsdienu diskursā.

Pilns programmas apraksts un studiju plāns atrodams šeit.