Itāļu valodas kursi

Itāļu valodas interesentiem ir iespēja studēt Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Romānistikas nodaļas bakalaura studiju programmā "Franču filoloģija", izvēloties franču-itāļu moduli. Franču filoloģijas bakalaura studiju programmas studentiem ir iespēja izstrādāt bakalaura darbu itāļu valodā. Latvijas Universitātes Itāļu valodas un kultūras centrs ir izstrādājis bakalaura darbu itāļu valodā noformēšanas vadlīnijas. Informācija itāļu valodā šeit Indicazioni per la redazione della tesi di laurea in italiano Pēc bakalaura studiju programmas studenti var tālāk izvēlēties studēt maģistra studiju programmā "Romāņu valodu un kultūru studijas", izvēloties itāļu moduli.