Starptautiskie itāļu valodas eksāmeni

Itāļu valodas sertifikāts ir dokuments, kas apliecina itāļu valodas kā svešvalodas zināšanas, atbilstoši valodas zināšanu līmenim. Itāļu valodas sertifikāti domāti ārvalstu pilsoņiem, Itālijas pilsoņiem, kas dzīvo ārzemēs (Itālijas pilsoņu pēcteči, emigranti no Itālijas) un ārvalstu imigrantiem Itālijā. Lai veiktu itāļu valodas zināšanu pārbaudi, Itālijas Ārlietu ministrija ir noslēgusi līgumus ar šādām iestādēm, kuras ir tiesīgas izsniegt Itālijas valdības atzītus itāļu valodas sertifikātus, kas apliecina itāļu valodas zināšanas: 1. Università per Stranieri di Perugia (CELI – CIC) 2. Università per Stranieri di Siena (CILS) 3. Università degli Studi Roma Tre (IT - ele.IT) 4. Società Dante Alighierihttps://plida.it/ (PLIDA) Itāļu valodas sertifikātu atbilstība Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē

 

Università per Stranieri di Perugia

Università per Stranieri di
Siena

Università degli Studi di Roma Tre

Dante Alighieri

C2 līmenis

CELI 5

CILS Quattro C2

IT

PLIDA C2

C1 līmenis

CELI 4

CILS Tre C1

------

PLIDA C1          

B2 līmenis

CELI 3

CILS Due B2

------

PLIDA B2

B1 līmenis

CELI 2

CILS Uno B1

ele.IT

PLIDA B1

A2 līmenis

CELI 1

CILS A2

------

PLIDA A2

A1 līmenis

CELI 1

CILS A1

------

PLIDA A1