Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitāte. Foto: Toms Grīnbergs.
Latvijas Universitāte. Foto: Toms Grīnbergs.

Latvijas Universitātē sākas Jauno vēsturnieku skolas nodarbības
LU Vēstures un filozofijas fakultāte
29.09.2017

Sestdien, 30. septembrī, līdz ar jaunā mācību gada sākumu Latvijas Universitātē (LU) ierasti sākas Jauno vēsturnieku skola (JVS), kuru organizē LU Vēstures un filozofijas fakultāte. Pirmā nodarbība iepazīstinās JVS dalībniekus ar augstskolas studentu ikdienu starpkaru periodā. Nodarbība tapusi sadarbībā ar LU Vēstures muzeju.

Pirmajā nodarbībā topošie vēsturnieki varēs iepazīt LU studentu dzīvi starpkaru periodā. LU Vēstures un filozofijas fakultātes lektore Zane Rozīte raksturos studentu sociālo un etnisko sastāvu, kā arī iepazīstinās ar atsevišķiem attiecīgā laika sabiedriskās dzīves aspektiem. Savukārt LU Vēstures muzeja vadītāja Aija Fedorova sniegs ieskatu attiecīgā laika posma LU studentu sadzīvē un studiju iespējās, kā arī iepazīstinās klātesošos ar svarīgākajiem notikumiem augstskolas vēsturiskajā attīstībā. Pēc nodarbības visi JVS dalībnieki piedalīsies LU Vēstures muzeja ekskursijā pa LU centrālo ēku.

Jauno vēsturnieku skola paredzēta 10.-12. klašu skolēniem, lai padziļināti iepazīstinātu skolas dalībniekus ar daudzveidīgajām vēstures izpētes jomām un rosinātu viņos interesi par vēsturi un tās pētniecību, vienlaikus veidojot priekšzināšanas par studiju iespējām augstskolā. Arī šogad Jauno vēsturnieku skolai pieteikušies vidusskolēni no visas Latvijas. Tie 12. klašu skolēni, kuri guvuši labākās sekmes JVS mājas darbu sagatavošanā, ārpus konkursa tiek iekļauti budžeta grupā LU Vēstures un filozofijas fakultātē. JVS nodarbības vada fakultātes mācībspēki, doktoranti un studenti, kā arī dažādu Latvijas muzeju speciālisti.

Plašāka informācija par JVS norisi.