Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

“Prātnieku laboratorija” uzsāks jauno sezonu

25.08.2017

Šogad “Prātnieku laboratorija” uzsāks otro darba sezonu modernizētās mācību telpās un ar pilnveidotu mācību saturu.

Mūsdienās svarīgi ir izcelt katra bērna individuālās spējas, iedrošināt viņu attīstīt savas prasmes nākotnes darba tirgum un jau tagad sasaistīt esošo mācību procesu ar problēmu risināšanas pieeju ikdienas dzīves situācijām. “Prātnieku laboratorijā” ir padziļināta mācību priekšmetu izpēte un apguve dabaszinībās, matemātikā un programmēšanā 4. – 6. klases skolēniem.

“Prātu laboratorijas” galvenais mērķis ir attīstīt skolēna domāšanu par savu mācīšanos, tāpēc nodarbības tiek vērstas uz skolēna mācīšanos caur darbību, procesu, pētniecību. Mēs atbalstām mūsdienīgu pieeju gan mācību procesā, gan sadarbojoties nodarbību vadītājiem, kopīgi plānojot tēmu blokus visa gada garumā. Nodarbības ir savstarpēji saistītas, lai skolēniem būtu iespēja izstrādāt projektus un kopējā izpratne par apgūto netiktu sadrumstalota.

Mācīšanās process var notikt arī ārpus laboratorijas sienām, kad notiek izbraukuma nodarbības, mācoties Latvijas Universitātes (LU) fakultātēs, laboratorijās vai institūtos, dodoties  uz uzņēmumiem, dabas vietām (a/s “Latvijas valsts meži”, LU Botāniskais dārzs). Nodarbības papildina arī aicināti dažādu jomu eksperti, kas iedrošina prātniekus mācību priekšmetus izzināt vairāk un piešķir sasaisti ar reālo dzīvi.

Katram skolēnam ir izstrādāts individuālais profils, kur no nemainīgas kopējās prasmju rubrikas gada laikā tiek vērota viņa izaugsme un sniegta individuāla pieeja, lai prātnieki savas prasmes varētu pilnveidot mācību gada laikā.

Aicinām pieteikt 4. – 6.klases skolēnus jaunajām grupām līdz 31.augustam ŠEIT.

Projektu īsteno LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs, to atbalsta LU mecenāts SIA "Mikrotīkls", ziedojumu administrē LU Fonds.

Par “Prātnieku laboratoriju”

Prātnieku laboratorija ir interešu izglītības pētniecības skola, kuras nodarbības notiek divas reizes nedēļā un tajā ir šādi nodarbību priekšmeti: programmēšana, matemātika, dabaszinātnes. Visām nodarbībām ir vienota tēma, kas “ved” uz sasniedzamo rezultātu. Gada laikā ir vairāki šādi tēmu bloki. Nodarbībās galvenais akcents ir radošuma, sadarbības, tehnoloģiju izmantošanas, domāšanas par domāšanu attīstīšana.