Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studiju turpināšana profesionālajā bakalaura studiju programmā „Māszinības"
Laila Jansone, Studentu serviss
21.06.2016

Studiju virziens Veselības aprūpe (tai skaitā Māszinību profesionālā bakalaura studiju programma) ir akreditēts līdz 30.05.2019.  

Fakultāte: Medicīnas fakultāte 
Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē
Iegūstamā kvalifikācija: bērnu aprūpes māsa vai internās aprūpes māsa vai anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa vai operāciju māsa vai ambulatorās aprūpes māsa vai ķirurģiskās aprūpes māsa vai garīgās aprūpes māsa
Studiju programmas direktore: Mg.sc.sal., Mg.paed. Ina Mežiņa - Mamajeva
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 160 kredītpunkti
Studiju programmas formas: PLK (pilna laika klātiene)
Studiju programmas ilgums: 8 semestri (4 gadi)
Studiju maksa (1. studiju gads): 1 636 EUR
Studiju vietu skaits: 30 budžeta, 50 maksas

IEVĒROJIET!
Studiju uzsākšana Māszinību profesionālā bakalaura studiju programmā ir atkarīga no iepriekš iegūtās izglītības:

Studiju turpināšana:

7. semestrī - personām ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Māsa”,  ja studiju ilgums ir bijis 3 gadi (120 kredītpunkti)

5. semestrī (vai 6. semestrī) - personām ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Vecmāte”, „Ārsta palīgs”,  ja studiju ilgums ir bijis 3 gadi (120 kredītpunkti)

5. semestrī – personām ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Māsa”, ja studiju ilgums ir bijis 2 gadi (80 kredītpunkti)

 

Konkursa kritēriji:

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu vidējā atzīme (40 x 10 =400) (koeficients x maksimālā atzīme = maksimāli iegūstamie punkti);

 

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte

uzsāks pieteikumu pieņemšanu studiju turpināšanai  profesionālā bakalaura studiju programmā “Māszinības”

 

Mērķauditorija:

Māsas, kuras ir ieguvušas  koledžas izglītību un māsas kvalifikāciju

 

Dokumentu iesniegšana:

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē,  Raiņa bulvārī  19 – 109. kab, Rīgā

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • pases kopija (jāuzrāda oriģināls);
  • iepriekšējo izglītību apliecinošo dokumentu un to pielikumu kopijas (jāuzrāda oriģināli);
  • dokumenta, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu kopija, ja tāds ir (jāuzrāda oriģināls).

Pieteikšanās studijām – 07.07. – 15.07.2016

Datums

Laiks

Vieta

07.07. , 08. 07

9.30-11.30 un 13.00-16.30

Raiņa bulv. 19,
 Medicīnas fakultāte,

109. telpā

11.07. , 14.07

10.30-13.00 un 14.30-18.00

12.07, 13.07., 15.07

9.30-13.00 un 14.30-16.00

 

Rezultātu paziņošana
Rezultātus iespējams uzzināt  19.07.  no plkst.10.00  Raiņa bulv. 19, 109. telpā

Reģistrācija

Datums

Laiks

Vieta

19.07.

10.30-12.30 un 13:30 – 17:00

Raiņa bulv. 19,
 Medicīnas fakultāte,

109. telpā

21.07.

10.30-12.30 un 13:30 – 17:00

22.07.

9.30 - 13.00

Informācijai: Sekretāre Anita Jankovska,  e-pasts: anita.jankovska@lu.lv, tālr.: 67034378; 

Studiju programmas direktore Ina  Mežiņa – Mamajeva, e-pasts: ina.mezina@lu.lv, tālr.: 67034492