Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Latvijas Universitāte QS Stars University reitingā novērtēta ar 4 no 5 zvaigznēm
LU Preses centrs
28.05.2015.

QS Stars University reitings publiskojis universitāšu padziļināto vērtējumu 5 zvaigžņu sistēmā, tajā izvērtēts augstskolas sniegums noteiktās pamata kategorijās un katra sīkāk vairākās apakškategorijās.

Latvijas Universitātes kopējais vērtējums ir 4 zvaigznes un tās sniegums izvērtēts 7 pamatkategorijās: studiju  darbs novērtēts ar 5 zvaigznēm, nodarbinātība ar 4, pētniecība ar 3, starptautiskā orientācija ar 5, iespējas ar 5, inovācija ar 5, iekļautība ar 4,  bet ekspertjoma ar 2 zvaigznēm. Padziļinātā snieguma analīze veikta laikposmā no 2014. gada augusta līdz rezultātu publicēšanai 2015. gada aprīlī.

Ar 4 zvaigznēm, līdzīgi kā LU, ir novērtētas tādas Eiropā cienījamas universitātes kā Ljēžas Universitāte (Liege University (Beļģija) – 272 vieta QS Top Universities reitingā), Koimbras Universitāte (Coimbra University (Portugāle)- 351 vieta QS Top Universities reitingā) un Alkala Universitāte (Alcala University (Spānija) – 651 vieta QS Top Universities reitingā. LU ir apsteigusi gan kaimiņvalsts Lietuvas Viļņas Ģediminas Tehnisko Universitāti (3 zvaigznes), gan Vitautas Magnus Universitāti (2 zvaigznes).

Kopējais punktu skaits, ko iespējams iegūt izvērtējumā ir 1000. Universitātēm, kas ieguvušas 5+ vērtējumu, minimālais punktu skaits ir 900, ar 5 novērtētajām – 700 punkti, savukārt LU un pārējās universitātes, kas novērtētas ar atzīmi 4, minimālais punktu skaits ir 550. LU kopvērtējumā pietrūka 78 punktu, lai tā tiktu novērtēta ar 5 zvaigznēm.

Studiju darba jomā LU guvusi augstāko novērtējumu tādā kategorijā kā studentu apmierinātība kopumā un apmierinātība ar mācību darbu. Nodarbinātības jomā LU saņēmusi maksimālo punktu skaitu apakškategorijā „Absolventu nodarbinātības rādītāji”. Savukārt pētniecības jomā maksimālais punktu skaits saņemts apakškategorijā „Produktīvi akadēmiskie eksperti”, kas atspoguļo fakultāšu pārstāvju īpatsvaru, kuri ir starptautiski atpazīstami savas jomas eksperti. Pamatojoties uz rādītāju analīzi, sevišķi izcelta ķīmijas zinātne kā viena no LU ekspertjomām. Starptautiskās orientācijas jomā LU saņēmusi maksimālu iespējamo vērtējumu vairākās apakškategorijās, tostarp „Starptautiskā sadarbība pētniecībā”, „Starptautiskā daudzveidība”, kas atspoguļo to valstu daudzveidību, kuru pilsoņi studē LU, kā arī apmaiņas studenti LU (ienākošie un izejošie). Izvērtējot iespējas LU, atzinīgi novērtētas sporta iespējas, IT infrastruktūra un bibliotēku piedāvātās iespējas. Inovāciju jomā LU guvusi visaugstāko novērtējumu visos trijos apakškritērijos. Vērtējot iekļaušanās iespējas, visaugstāk novērtētas LU studentu iespējas saņemt stipendijas.

QS Stars University Ratings