Ziemas uzņemšanā maģistra līmeņa studijās iespējams pieteikties, aizpildot elektronisko veidlapu un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus, vai arī pieteikties klātienē fakultātē. Elektroniskā veidlapa būs pieejama no 1. decembra 2020. gadā līdz 22. janvārim 2021. gadā.

Ja vēlaties pieteikties klātienē fakultātē – skatīt pieteikšanās laikus zemāk.

Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija angļu valodā, maģistra studiju programma, pilna laika klātiene, maksas studiju vietas.

Starptautiskais bizness angļu valodā, profesionālā maģistra studiju programma, pilna laika klātiene, maksas studiju vietas.

Pieteikšanās Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 531. telpā, iepriekš piesakoties pa telefonu 67034942 vai rakstot uz e-pastu zane.svilane@lu.lv:

  • 7. janvārī no plkst. 9.00 līdz 18.00
  • 14. janvārī  no plkst. 9.00 līdz 18.00
  • 21. janvārī no plkst. 9.00 līdz 18.00

Iestājpārbaudījumi:

Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija – 27. janvārī, plkst. 11:00, 424. telpa

Starptautiskais bizness – 27. janvārī, plkst. 11.00, 423. aud.

Reģistrācija un līgumu slēgšana pēc iestājpārbaudījuma.

 

Piesakoties studijām Latvijas Universitātē, jāsamaksā reģistrācijas maksa.

Ja piesakies studijām, aizpildot elektronisko veidlapu mājas lapā, tad reģistrācijas maksu (30 EUR) ir jāsamaksā iepriekš ar bankas pārskaitījumu un apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu) būs nepieciešams augšupielādēt.

Ja piesakies studijām fakultātē, tad reģistrācijas maksu (30 EUR) iespējams samaksāt arī jau iepriekš ar bankas pārskaitījumu un uzrādīt reģistratoram apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu).

Reģistrācijas maksa tiek izmantota uzņemšanas procesa nodrošināšanai. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Reģ. Nr.: 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums