Ziemas uzņemšanā koledžas un bakalaura līmeņa studijās iespējams pieteikties, aizpildot elektronisko veidlapu un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus, vai arī pieteikties klātienē fakultātē. Elektroniskā veidlapa būs pieejama no 1. decembra 2020. gadā līdz 22. janvārim 2021. gadā.

Ja vēlaties pieteikties klātienē fakultātē – skatīt pieteikšanās laikus zemāk.

Programmēšana un datortīklu administrēšana angļu valodā, 1. līm. prof. studiju programma, pilna laika klātiene, maksas studiju vietas.

Pieteikšanās un reģistrācija (līgumu slēgšana) Rīgā, Raiņa bulv. 19, iepriekš piesakoties pa telefonu 67224363 vai rakstot uz e-pastu ella.arsa@lu.lv:

  • 12. janvārī no plkst. 9.00 līdz 15.00
  • 19. janvārī  no plkst. 9.00 līdz 15.00

Biznesa vadība angļu valodā, bakalaura studiju programma, pilna laika klātiene, maksas studiju vietas.

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija angļu valodā, bakalaura studiju programma, pilna laika klātiene, maksas studiju vietas.

Pieteikšanās un reģistrācija (līgumu slēgšana) Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 531. telpa, iepriekš piesakoties pa telefonu 67034942 vai rakstot uz e-pastu zane.svilane@lu.lv:

  • 7. janvārī no plkst. 9.00 līdz 18.00
  • 14. janvārī  no plkst. 9.00 līdz 18.00
  • 21. janvārī no plkst. 9.00 līdz 18.00
  • 28. janvārī no plkst. 9.00 līdz 18.00

 

Piesakoties studijām Latvijas Universitātē, jāsamaksā reģistrācijas maksa.

Ja piesakies studijām, aizpildot elektronisko veidlapu mājas lapā, tad reģistrācijas maksu (30 EUR) ir jāsamaksā iepriekš ar bankas pārskaitījumu un apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu) būs nepieciešams augšupielādēt.

Ja piesakies studijām fakultātē, tad reģistrācijas maksu (30 EUR) iespējams samaksāt arī jau iepriekš ar bankas pārskaitījumu un uzrādīt reģistratoram apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu).

Reģistrācijas maksa tiek izmantota uzņemšanas procesa nodrošināšanai. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Reģ. Nr.: 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums

Koledžas un bakalaura līmeņa studiju pieteikuma veidlapa ziemas

UZMANĪBU!
Aizpildot elektronisko veidlapu un augšupielādējot norādītos dokumentus, lūgums dokumentus ielādēt PDF formātā, visu dokumentu vienā failā.
Nepieciešamības gadījumā iesakām izmantot mobilajā telefonā uzstādāmu lietotni Adobe Scan PDF failu izveidošanai.
Personas dati:
Kontaktinformācija:
Deklarētā adrese:
Skola, kurā iegūta vidējā izglītība
Citi dokumenti, ja tādi nepieciešami saskaņā ar Uzņemšanas nosacījumiem (starptautiskie valodas testi, valsts konkursu vai olimpiāžu diplomi, u.c.)
Izvēlies studiju programmu atbilstošajā fakultātē vai filiālē:
Apliecinājums
Es apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies) ar "Uzņemšanas noteikumiem Latvijas Universitātē" un šo pieteikumu aizpildīju saskaņā ar tiem.
Piekrītu manu personas datu (šajā veidlapā norādīto) apstrādei LU informācijas sistēmā uzņemšanas un statistikas vajadzībām.
Detalizēta informācija par personas datu apstrādi Latvijas Universitātē pieejama Latvijas Universitātes privātuma politikā
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Latvijas Universitātes personas datu aizsardzības speciālistiem datu.specialisti@lu.lv
Apņemos ievērot LU iekšējās kārtības noteikumus studējošajiem un Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas kodeksu.
Piekrītu, ka dokumenti tiek iesniegti identificēšanai un tie tiks glabāti līdz reģistrācijas brīdim