Alūksnes filiālē studiju līgumu slēgšana notiek šādās studiju programmās:

Programma Līmenis
Darba aizsardzība 1. līm. PSP
Pirmsskolas skolotājs 1. līm. PSP
Sporta treneris 1. līm. PSP
Sākumizglītības skolotājs PBSP
Sociālais darbs PBSP


 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
25.07. 10.00–16.00
26.07. 10.00–16.00
2. kārta
Datums Laiks
27.07. 10.00–16.00
28.07. 10.00–16.00
29.07. 10.00–12.00

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Adrese: Alūksne, Pils iela 21, birojs

25. un 26. jūlijā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 27. līdz 29. jūlijam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā