Kā pieteikties studijām?

Pieteikties studijām varēs gan elektroniski, gan arī ierodoties uz vietas augstskolās.

Augstskolu uzņemšanas punktu adreses un darba laiki 

Elektroniski pieteikties un pieteikumu apstiprināt pašam Elektroniski pieteikties, bet pieteikumu apstiprināt klātienē vienā no augstskolu uzņemšanas punktiem Pieteikumu izveidot un apstiprināt klātienē vienā no augstskolu uzņemšanas punktiem

No 13. jūlija līdz 2. augustam plkst. 23:59

Ja vidējo izglītību iegūsi 2020. gadā, tad elektronisko pieteikumu vari sākt veidot no 13. jūlija, bet apstiprināt varēsi sākot ar 27.jūliju, kad reģistrā būs pieejamas tavas atestāta atzīmes un centralizētie eksāmeni.

Pieteikties: no 13. jūlija līdz 3. augustam plkst. 16:00

Apstiprināt: no 27. jūlija līdz 3. augustam plkst. 18:00. skatīt darba laikus augstāk

No 27. jūlija līdz 3. augustam plkst. 18:00. skatīt darba laikus augstāk
Latvijas valsts portālā www.latvija.lv/studijas Latvijas valsts portālā www.latvija.lv/studijas un Augstskolas uzņemšanas punktā Augstskolas uzņemšanas punktā
Pieteikumu veidot un apstiprināt var tikai reflektants pats, izmantojot drošu autentifikācijas līdzekli Pieteikumu veidot un apstiprināt var reflektants pats vai arī cita pilnvarota persona Pieteikumu veidot un apstiprināt var reflektants pats vai arī cita pilnvarota persona

Pieteikumu varēs apstiprināt, ja

 1. vidējā izglītība ir iegūta Latvijā 2019. vai 2020. gadā;
 2. centralizēto eksāmenu svešvalodā neaizstāj starptautiskais valodu tests;
 3. nav priekšrocības uzņemšanas konkursā;
 4. ir veikta pieteikuma reģistrācijas maksa e-pakalpojumā;
 5. neesi atbrīvots no reģistrācijas maksas (atbrīvoti ir bāreņi un 1. grupas invalīdi);
 6. esi Latvijas pilsonis vai nepilsonis.
 
Vidējā izglītība iegūta pirms 2019. gada vai ir kāds no nosacījumiem, kas neļauj pašam apstiprināt elektronisko pieteikumu. Nevēlas izmantot elektronisko pieteikumu e-pakalpojumā.
Uz augstskolu uzņemšanas punktiem NAV jāiet

Uz vienu no augstskolu uzņemšanas punktiem IR jāiet, līdzi ņemot vidējās izglītības dokumentus, personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība) un citus dokumentus, ja to prasa attiecīgās augstskolas uzņemšanas prasības!

Uz vienu no augstskolu uzņemšanas punktiem IR jāiet, līdzi ņemot vidējās izglītības dokumentus, personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība) un citus dokumentus, ja to prasa attiecīgās augstskolas uzņemšanas prasības!

 

E-pakalpojums pieteikuma izveidošanai un apstiprināšanai ir pieejams ar šādiem autentifikācijas līdzekļiem:

 • internetbankām (Swedbank, SEB banka, Citadele banka, PNB banka, Luminor Nordea, Luminor DNB, Meridian Trade banka, PrivatBank, Rietumu banka, BlueOrange banka);
 • drošu elektronisko parakstu;
 • eParaksts mobile;
 • personas apliecību (eID).

Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz 10 studiju programmām no piedāvāto augstskolu studiju programmu klāsta. Izvēlētajām studiju programmām var piešķirt līdz 20 prioritātēm.

Katra prioritāte tiek veidota, ņemot vērā norādīto augstskolu + studiju programmu + studiju formu + studiju finansējumu (budžeta vai maksas).

Piemērs:

Prioritāte

Studiju programma

Augstskola

Studiju forma 

Finansējums

1. prioritāte 

Datorzinātnes, bak. pr.

LU

Pilna laika

Budžeta

2. prioritāte 

Datorsistēmas, bak. pr.

RTU

Pilna laika

Budžeta

3. prioritāte 

Datorvadība un datorzinātne, bak. pr. 

LLU

Pilna laika

Budžeta

4. prioritāte 

Datorzinātnes, bak. pr.

LiepU

Pilna laika

Budžeta

5. prioritāte 

Datorzinātnes, bak. pr.

VeA

Pilna laika

Budžeta

6. prioritāte Datorsistēmas, bak. pr. RTU Pilna laika Maksas

7. prioritāte 

Datorvadība un datorzinātne, bak. pr. 

LLU

Pilna laika

Maksas

 

ATCERIES! Ja, neizturot konkursu uz valsts finansēto (budžeta) studiju vietu, vēlies studēt par saviem finanšu līdzekļiem (maksu), – jānorāda studiju programma par maksu (pilna vai nepilna laika) kā atsevišķa prioritāte.

Programmas ir jāsakārto prioritārā secībā – tātad kā 1. prioritāte jānorāda tā studiju programma, studiju forma un finansējums, kurā vēlies studēt pirmkārt, kā 2. prioritāte jānorāda otra iespējamā izvēle utt..

IEVĒRO! Nosakot pieteikumā prioritātes, tu izdari izvēli.

Izmantojot prioritāšu sistēmu konkursa rezultātu aprēķināšanā, katram reflektantam tiks atrasta viena labākā iespējamā vieta no viņa prioritārā secībā sakārtoto programmu saraksta. Pēc konkursa rezultātu paziņošanas reflektants vairs nevarēs mainīt savu izvēli un reģistrēties citā studiju programmā.

Par vienoto pieteikumu, neatkarīgi no norādīto prioritāšu skaita, ir viena reģistrācijas maksa - EUR 35. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentus.

1) Piesakoties elektroniski, samaksāt varēs:

 • izmantojot apmaksas iespēju portālā. Šajā gadījumā vispirms ir jāizveido pieteikums un pēc tam, izvēloties vienu no portāla piedāvātajām internetbankām, ir jāveic apmaksa;
 • izdrukājot no portāla rēķinu un apmaksājot to izvēlētajā veidā – bankā, pasta nodaļā, citā internetbankā u. c.. Ierodoties uzņemšanas punktā apstiprināt pieteikumu studijām, ir jāņem līdzi bankas apliecinājums (maksājuma uzdevums/kvīts/internetbankas maksājuma apstiprinājums), kas apliecina veikto maksājumu. 

Samaksu elektroniskajā pieteikumā var arī neveikt. Tādā gadījumā, atnākot uz uzņemšanas punktu apstiprināt pieteikumu, reģistrācijas maksa jāsamaksā uzņemšanas punkta kasē.

2) Piesakoties uz vietas augstskolās, reģistrācijas maksu samaksāt varēs uzņemšanas punkta kasē vai ar bankas pārskaitījumu.

Iestājpārbaudījumi ir noteikti profesionālā bakalaura studiju programmās "Māksla", "Skolotājs" un "Sākumizglītības skolotājs". Tie notiek saskaņā ar grafiku fakultātēs vai filiālēs 4., 5. un 6. augustā. Uz iestājpārbaudījumu līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un pieteikuma reģistrācijas izdruka, ko saņemsi, iesniedzot pieteikumu.

Iestājpārbaudījumu un reģistrācijas grafiks fakultātēs

Konkurss vienotajā uzņemšanā norisinās divās kārtās. Konkursa rezultāti tiek paziņoti portālā www.latvija.lv, kā arī īsziņu un elektroniskās vēstules veidā. Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 8. augustā pēc plkst. 14.00, otrās kārtas rezultāti tiks paziņoti 11. augustā pēc plkst. 17.00.

Konkursa 1. kārtā studiju vietu iegūsi tādā gadījumā, ja šī studiju vieta konkursa rezultātā tiks apstiprināta tavā 1. prioritātē.

Ja konkursa rezultātā netiks apstiprināta tava 1. prioritāte, tad konkursa 1. kārtā studiju vietu vēl neiegūsi. Tādā gadījumā studiju vietu vari iegūt konkursa 2. kārtā. Pēc 1. kārtas rezultātiem varēsi iepazīties ar savu provizoriski iegūto studiju vietu.

Ja konkursa 1. kārtā esi ieguvis studiju vietu Latvijas Universitātē (LU):

 • Ja konkursa 1. kārtas rezultātā tu esi ieguvis studiju vietu, tad šī studiju vieta tev ir garantēta ar noteikumu, ja tu no 10. līdz 11. augustam ieradīsies attiecīgajā LU fakultātē vai filiālē noslēgt studiju līgumu. Ja norādītajos datumos nav iespējams ierasties fakultātē vai filiālē, bet tu vēlies saglabāt savu iegūto studiju vietu, tev savā portāla www.latvija.lv e-pakalpojumā līdz 11. augusta plkst. 16.00 ir jāaktivizē izvēlne „Apstiprināt iegūto vietu”.

Ja neieradīsies augstskolā vai neapstiprināsi iegūto vietu, tu izstājies no vienotās uzņemšanas un zaudē iegūto studiju vietu.

 • Ja konkursa 1. kārtā esi ieguvis studiju vietu, tomēr nevēlies uzsākt studijas izvēlētajā studiju programmā, tad savā e-pakalpojumā aktivizē izvēlni „Atteikties no iegūtās vietas”. Līdz ar to tu atteiksies no iegūtās studiju vietas.

Ja konkursa 1. kārtā neesi ieguvis studiju vietu (ir zināma provizoriskā studiju vieta):

 • Ja konkursa 1. kārtas rezultātā vēl neesi ieguvis studiju vietu, tad savā e-pakalpojumā  līdz 11. augusta plkst. 16.00 ir jāaktivizē izvēlne „Pieteikties 2.kārtai”, līdz ar to tu apstiprināsi dalību konkursa 2. kārtai, lai iegūtu studiju vietu. Konkursa 2. kārtā tu vari iegūt 1. kārtā norādīto provizorisko studiju vietu, vai studiju vietu augstāk prioritāšu sarakstā. Iegūstot studiju vietu LU 2. kārtā, jāierodas attiecīgajā fakultātē vai filiālē no 12. līdz 14. augustam noslēgt studiju līgumu.

Ja nepieteiksies 2. kārtai, tu izstājies no vienotās uzņemšanas un zaudē iespēju iegūt studiju vietu.

 • Ja pēc konkursa 1. kārtas tu vairs nevēlies pretendēt uz studijām nevienā no izvēlētajām studiju programmām, tad savā e-pakalpojumā aktivizē izvēlni „Atteikties no dalības 2. kārtā”.

 

Apstiprināt savu dalību konkursa 2. kārtā var arī:

Pa tālruni 67089003

Klātienē jebkurā no uzņemšanas punktiem

Plašāka informācija attiecīgajā laika periodā būs pieejama tavā Lietotāja kontā portālā www.latvija.lv.

Lai apstiprinātu elektronisko pieteikumu, reflektantam:

1.   jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

2.   jāuzrāda dokumenti un to pielikumi (ja tādi ir), kas apliecina iegūto vidējo izglītību;

3.   jāuzrāda attiecīgās studiju programmas uzsākšanai nepieciešamo centralizēto eksāmenu sertifikāti, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;

4.   jāuzrāda dokumenti, kuri pamato reflektanta tiesības uz priekšrocībām (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi, u.tml.).

Apstiprināt elektronisko pieteikumu var:

1.   Personīgi ierodoties, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un dokumentus, kas apliecina studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Ja kādos no uzņemšanā uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība;

2.   cita persona, uzrādot piesakāmās personas personu apliecinoša dokumenta kopiju un dokumentus, kas apliecina piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību.

Piesakoties pamatstudijām reflektantam: 

1.   jāaizpilda pieteikums elektroniski (datorklasē) vai jāiesniedz pieteikums studijām uz noteikta parauga veidlapas; 

2.   jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

3.   jāuzrāda dokumenti un to pielikumi (ja tādi ir), kas apliecina iegūto vidējo izglītību;

4.   jāuzrāda attiecīgās studiju programmas uzsākšanai nepieciešamo centralizēto eksāmenu sertifikāti, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;

5.   jāuzrāda dokumenti, kuri pamato reflektanta tiesības uz priekšrocībām (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi, u.tml.).

Iesniegt pieteikumu studijām var:

1.   personīgi ierodoties, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un dokumentus, kas apliecina studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Ja kādos no uzņemšanā uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība;

2.   cita persona, uzrādot piesakāmās personas personu apliecinoša dokumenta kopiju un dokumentus, kas apliecina piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību.

 • Pēc pieteikuma iesniegšanas jānofotografējas LU studiju dokumentācijas izgatavošanai. Fotografēšanās notiek pieteikumu iesniegšanas laikā Raiņa bulvārī 19, vestibilā; reģistrācijas laikā  - Raiņa bulv. 19, 125. telpā un Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, Info centrā. Ja nenofotografējas pieteikumu iesniegšanas laikā, to iespējams izdarīt arī vēlāk.