Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studijas pēc individuāla plāna
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.05.2015

Ja studiju laikā rodas apstākļi, kas neļauj studēt ar pilnu semestra slodzi, saskaņā ar LU reglamentējošiem dokumentiem var veidot individuālo studiju plānu. Jāņem vērā, ka studiju plāna minimālais apjoms ir 4 kredītpunkti semestrī, kā arī jāievēro studiju kursu secība (kursu apgūšanai nepieciešamās priekšzināšanas). Izvēloties individuālu studiju tempu, tam ir jābūt lēnākam, salīdzinot ar normatīvo, un studijas jāfinansē no juridisko vai fizisko personu līdzekļiem. Maksu par studijām nosaka, ņemot vērā kredītpunktu apjomu, semestrī saskaņā ar Studiju procesa maksas pakalpojumu izcenojumiem.

Individuālo studiju plānu var veidot arī personas, kas atsākušas studijas pēc pārtraukuma. 

Pieteikšanās termiņi:    līdz reģistrācijas nedēļas pēdējai darba dienai, saskaņā ar Akadēmisko kalendāru.

Papildu informācija un dokumentu iesniegšana: pie studiju programmu lietvežiem.

Saistītie dokumenti:

Noteikumi par individuālo studiju plānu ( LU 22.03.2010. rīkojums Nr. 1/79)