Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studiju turpināšana vēlākos posmos, pārnākot no citas augstskolas vai koledžas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.06.2016

Uzsākt studijas vēlākos posmos Latvijas Universitātē var personas, kuras iepriekš studējušas vai studē Latvijas vai ārvalstu augstskolā un iepriekšējais studiju periods nav mazāks par 2 semestriem vai ir apgūta programmas daļa 40 kredītpunktu apjomā. Informācija par LU īstenotajām studiju programmām pieejama LU portālā www.gribustudet.lv.  

Piesakoties studijām, jāaizpilda pieteikums un kopā ar iepriekšējās augstskolas izsniegta Akadēmiskā izziņu (Transcript) jāiesniedz fakultātē. Studiju programmas direktors izvērtē iepriekš apgūtos studiju kursus un norāda, kurus studiju kursus no iepriekš apgūtajiem, var ieskaitīt un kuros kārtojami papildu pārbaudījumi. Studiju kursus atzīst, ja to apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā studiju kursā ir lielāks. Papildus kārtojamo studiju kursu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 kredītpunktus. Papildu studiju kursu apgūšana vai pārbaudījumu kārtošana ir maksas pakalpojums.

Studentiem no citas augstskolas vai koledžas, uzsākot studijas LU vēlākos studiju posmos, budžeta finansējums studijām netiek saglabāts.

Studiju turpināšana ar 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Latvijas Universitātē uzsākt studijas vēlākos posmos var arī ar iegūtu 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Saskaņā ar starpaugstskolu līgumiem, studijas vēlākos posmos Māszinību profesionālajā bakalaura programmā var uzsākt :

5. semestrī – personām ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Māsa”, ja studiju ilgums ir bijis 2 gadi (80 kredītpunkti)

5. semestrī (vai 6. semestrī) - personām ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Vecmāte”, „Ārsta palīgs”, ja studiju ilgums ir bijis 3 gadi (120 kredītpunkti)

7. semestrī - personām ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Māsa”,  ja studiju ilgums ir bijis 3 gadi (120 kredītpunkti)
Studijas tiek uzsāktas, ja studējošo skaits ir vismaz 25 studējošie katrā semestrī.

Ja starpaugstskolu līgumi nav noslēgti, studiju turpināšana notiek vispārējā kārtībā, ko nosaka studiju uzsākšana vēlākos posmos un studiju kursu atzīšanas kārtība. 

Pieteikšanās termiņi studiju turpināšanai:

Pieteikšanās studijām profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā  "Māszinības" 2016. gadā:

Datums

Laiks

Vieta

07.07., 08.07.

9.30-11.30 un 13.00-16.30

Raiņa bulv. 19
Medicīnas fakultāte
109. kab.

11.07., 14.07.

10.30-13.00 un 14.30-18.00

12.07., 13.07., 15.07.

9.30-13.00 un 14.30-16.00


Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu vidējā atzīme ( 40 x 10 = 400) (koeficients x maksimālā atzīme = maksimāli iegūstamie punkti)

Rezultātu paziņošana

Rezultātus iespējams uzzināt 19.07. no plkst. 10.00 Raiņa bulv. 19, 109. telpā 

Reģistrācija

Datums

Laiks

Vieta

19.07.

10.30 – 12.30 un 13.30-17.00

Raiņa bulv. 19
Medicīnas fakultāte
109. kab.

21.07.

10.30 -12.30 un 13.30-17.00

22.07.

9.30 – 13.00

-----

Pārējās studiju programmās pieteikšanās studiju turpināšanai vēlākos studiju posmos notiek līdz reģistrācijas nedēļas pēdējai darba dienai.

Papildu informācija un dokumentu iesniegšana: pie studiju programmu lietvežiem.

Saistītie dokumenti:

Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos ( Ministru kabineta noteikumi Nr.932)

Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos Latvijas Universitātē