Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kursu apguve klausītāja statusā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.08.2016

Ja pārtrauktas studijas ar akadēmiskiem parādiem un nav iespējams tās atjaunot ar pilnu studiju apjomu semestrī, var pieteikties studiju kursu apguvei klausītāja statusā. Atjaunojoties studijām, klausītāja statusā apgūtie studiju kursi tiek atzīti un atkārtoti nodarbībās nav jāpiedalās. Kursu apguve ir maksas pakalpojums, un maksa tiek aprēķināta, ņemot vērā pieteikumā iekļauto kursu apjomu kredītpunktos.

Pieteikšanās termiņi: līdz reģistrācijas nedēļas pēdējai darba dienai, saskaņā ar Akadēmisko kalendāru.

Maksa tiek noteikta saskaņā ar Studiju procesa maksas pakalpojumu izcenojumiem.

Pieteikuma saskaņošana: fakultātē, kurā studiju kurss tiek docēts.

Reģistrācija klausītāja statusā: Studentu servisā, Raiņa bulvāris 19, 125.telpā.

Papildu informācija: Kā reģistrēties klausītāja statusā

Saistītie dokumenti:

Klausītāju reģistrācijas un uzskaites kārtība   ( LU 07.11.2003. rīkojums Nr.1/187 )

Studiju kursu atzīšanas kārtība Latvijas Universitātē