Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Sanskrits I
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.09.2016

Sanskrits ir viena no senākajām valodām un vairākas pasaules valodas ir cēlušās no šīs valodas. Kursa mērķis ir sniegt klausītājiem elementāras zināšanas sanskrita valodā.  Klausītāji apgūst sanskrita alfabētu un fonētiku, īpašu uzmanību pievēršot skaņu izrunai. Tiek apgūti sanskrita valodas gramatikas pamati. Klausītāji apgūst prasmi veidot vienkāršus teikumus.

Oriģinālā sanskrita teksta tulkojumi par dažādām tēmām ir nepilnīgi un atšķirīgi. Klausītāji, kuri būs apguvuši sanskritu, varēs lasīt un saprast vēdiskos tekstus to sākotnējā formā. Nodarbībās tiek attīstītas sekojošas prasmes: rakstīšana, lasīšana, runāšana un klausīšanās.

Pēc kursa apgūšanas klausītāji spēs:

1. noteikt Sanskrita alfabēta burtus (patskaņus un līdzskaņus);

2. izrunāt alfabēta burtus un dažus vārdus un sastādīt dažus teikumus;

3. lasīt esejas, noteikt pulksteņa laiku un ķermeņa daļas;

4. lasīt stāstus sanskritā un saprast vienkāršus dialogus no lugām Sanskritā;

5. paši iestudēt vienkāršas lomu spēles.

Kursa docētāja:  indiešu pasniedzēja Dr. Sunita Suven Patil no Sanskrit Bhasha Sanstha institūta. Mācības notiek angļu valodā ar Skype un citu tehnoloģiju palīdzību.

Praktiskā informācija:

Nodarbības notiks trešdienās un piektdienās no rītiem:

8:30-10:00 septembrī-oktobrī un

7:30-9:00 novembrī – janvārī (Latvijai pārejot uz ziemas laiku);

Miera ielā 11, Rīgā. Kopā paredzētas 32 nodarbības, katra 90 minūtes.

 

Pirmā nodarbība 2016. gada 30. septembrī plkst. 8:30.

Sekmīgi beidzot kursu tiks izsniegta LU apliecība par tālākizglītības kursa apgūšanu 4 kredītpunktu apjomā.

Maksa par kursu:

320,00 EUR klausītājiem;

264,46 EUR studentiem (uzrādot derīgu studenta apliecību).

Summu iespējams maksāt divās daļās. Pirmā iemaksa vismaz 50% apmērā no kopējās summas jāveic līdz 30. septembrim. Ja samaksa tiek veikta pa daļām, tad otrā iemaksa jāveic līdz 2016. gada 30. novembrim.

Lai pieteiktos studijām:

1. aizpildiet tālākizglītības klausītāja reģistrācijas veidlapu un atsūtiet  mums uz e-pastu: indiancentre@lu.lv līdz 2016.gada 30.septembrim, pievienojot pases/ ID kartes kopiju;

Ja esat students, lūdzam to norādīt veidlapā zem „Papildus informācija” un veidlapai pievienot arī derīgas studenta apliecības kopiju.

2. pēc tam, kad esat saņēmuši apstiprinājumu no mums par to, vai grupa nokomplektēta, veiciet maksājumu ar pārskaitījumu līdz 30. septembrim:

Bankas rekvizīti:
Latvijas Universitāte
Raiņa bulv.19, Rīga LV-1586
(PVN Reģ.Nr.LV 90000076669)
IBAN LV51NDEA0000082414423
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
NDEALV2X
maksājuma mērķī norādot: savu vārdu, uzvārdu / Indijas studiju un kultūras centrs / Sanskrits I

3. pēc maksājuma veikšanas, uzreiz atsūtiet maksājuma uzdevumu (internetbankas izrakstu par veikto maksājumu) uz e-pastu: indiancentre@lu.lv .

4. parakstiet studiju līgumu.

Laipni gaidām studiju programmā!

 

Papildus informācija:

e-pasts: indiancentre@lu.lv

tālr.: +371 29465455 (Sanita Siliņa)

www.indiancentre.lu.lv