Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Persiešu (farsi) valoda I
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.01.2017

Persiešu valoda (pašnosaukums – farsī) ir viena no senākajām pasaules valodām. Tā ir mūsdienu Irānas (Senās Persijas) valsts valoda, kur tajā runā ap 78 milj. iedzīvotāju. Apgūstot persiešu valodu, var saprasties arī ar afgāņiem, kuri runā darī valodā, un tadžikiem, kas runā tadžiku valodā. Šīs abas valodas pieder pie irāņu valodu grupas, kas savukārt ir indoeiropiešu saimes valoda. Tātad – persiešu valoda ir radniecīga arī latviešu, lietuviešu, slāvu valodām, kas lielā mērā atvieglo tās apguvi.

Persiešu (farsi) valodas I programmas mērķis ir apgūt arābu (persiešu) alfabētu – lasīšanas un rakstīšanas iemaņas; iemācīties veidot vienkāršus teikumus apgūtās leksikas apjomā, izmantojot galvenokārt piederības darbības vārdu „dāšten”  un darbības vārdu „būden”; klausoties valodas nesēja ierunātu tekstu, sadzirdēt, atkārtot un uzrakstīt dzirdēto. Kursa beigās būs iespēja lasīt atsevišķas Omara Haijāma četrrindes oriģinālā, tulkot tās un salīdzināt ar atdzejojumiem latviešu, krievu, angļu, franču valodā. Kursu pabeidzot, klausītāji būs apguvuši arābu-persiešu alfabētu, obligātās persiešu valodas pieklājības un uzrunas formas, pratīs risināt vienkāršu sarunu, kā arī lasīt un tulkot vienkāršus tekstus apgūtās leksikas apjomā.

Kursa docētāja:  Biruta Jēgere

Plašāka informācija par programmu

Praktiskā informācija:

Nodarbības notiks 1x nedēļā, piektdienās no plkst. 18:00 līdz 21:00, Baznīcas ielā 5, Rīgā, Kopā paredzētas 32 nodarbības, katra 90 minūtes. Vienā apmeklējuma reizē būs 2 nodarbības, t.i., paredzētas 16 apmeklējuma reizes.

Pirmā nodarbība 2017. gada 3. februārī.

Sekmīgi beidzot kursu tiks izsniegta LU apliecība par tālākizglītības kursa apgūšanu 4 kredītpunktu apjomā. 

Maksa par kursu:

320,00 EUR klausītājiem;

264,46 EUR studentiem (uzrādot derīgu studenta apliecību).

Summu iespējams maksāt divās daļās. Pirmā iemaksa vismaz 50% apmērā no kopējās summas jāveic 30. janvārim. Ja samaksa tiek veikta pa daļām, tad otrā iemaksa jāveic līdz 2017. gada 30. martam.

Lai pieteiktos studijām:

1. aizpildiet tālākizglītības klausītāja reģistrācijas veidlapu un atsūtiet  mums uz e-pastu:  indija@lu.lv 2017. gada 30. janvārim, pievienojot pases/ ID kartes kopiju;

Ja esat students, lūdzam to norādīt veidlapā zem „Papildus informācija” un veidlapai pievienot arī derīgas studenta apliecības kopiju.

2. pēc tam, kad esat saņēmuši apstiprinājumu no mums par to, vai grupa nokomplektēta, veiciet maksājumu ar pārskaitījumu:

Bankas rekvizīti:
Latvijas Universitāte
Raiņa bulv.19, Rīga LV-1586
(PVN Reģ.Nr.LV 90000076669)
IBAN LV51NDEA0000082414423
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
NDEALV2X
maksājuma mērķī norādot: savu vārdu, uzvārdu / Indijas studiju un kultūras centrs / Persiešu valoda I

3. pēc maksājuma veikšanas, uzreiz atsūtiet maksājuma uzdevumu (internetbankas izrakstu par veikto maksājumu) uz e-pastu:  indija@lu.lv

4. parakstiet studiju līgumu.

Laipni gaidām studiju programmā!

 

Papildus informācija:

e-pasts:   indija@lu.lv

tālr.: +371 20361054 (Diana Komova)

www.indija.lu.lv