Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Hindi valoda II
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.01.2017

Kurss paredzēts studentiem, kuriem ir iepriekšējas priekšzināšanas, kas iegūtas apgūstot Hindi I kursu. Šīs programmas mērķis ir attīstīt klausītāju pamatprasmes hindi valodā lasot, rakstot un veidojot sarežģītākus tekstus; attīstīt sarunu valodu; iemācīties sazināties hindi valodā par sadzīviskām tēmām; iepazīstināt ar Indijas tradīcijām.

Semestra beigās studenti zinās un pratīs lietot lietvārdu, veidot daudzskaitli hindi valodā; pratīs pareizi lietot darbības vārdu tagadnes laikā; pareizi lietos īpašības vārdus, pratīs veidot to salīdzināmās pakāpes;
izmantos vienkāršas gramatiskas konstrukcijas, lai veidotu saliktus sakārtotus teikumus hindi valodā; pratīs pareizi lietot vietniekvārdus un dzimti hindi valodā; kā arī pratīs lasīt, izprast un rakstīt vienkāršus tekstus hindi valodā.

Kursa docētāja:  indiešu pasniedzēja Arpita Chakravarty, mācības notiek angļu valodā.

Plašāka informācija par programmu

Praktiskā informācija:

Nodarbības notiks pirmdienu, trešdienu un piektdienu pēcpusdienās Baznīcas ielā 5, Rīgā. Nodarbību laiks tiks precizēts, komplektējot grupu (iespējamais norises laiks starp 15:00 un 20:00). Kopā paredzētas 32 nodarbības, katra 90 minūtes.

Pirmā nodarbība 2017. gada 3. aprīlī

Sekmīgi beidzot kursu tiks izsniegta LU apliecība par tālākizglītības kursa apgūšanu 4 kredītpunktu apjomā. 

Maksa par kursu:

320,00 EUR klausītājiem;

264,46 EUR studentiem (uzrādot derīgu studenta apliecību).

Summu iespējams maksāt divās daļās. Pirmā iemaksa vismaz 50% apmērā no kopējās summas jāveic līdz kursa sākumam. Ja samaksa tiek veikta pa daļām, tad otrā iemaksa jāveic līdz 2017. gada 23. martām,

 

Lai pieteiktos studijām:

1. aizpildiet tālākizglītības klausītāja reģistrācijas veidlapu  un atsūtiet  mums uz e-pastu:  līdz 2017. gada 23. martām  pievienojot pases/ ID kartes kopiju;

Ja esat students, lūdzam to norādīt veidlapā zem „Papildus informācija” un veidlapai pievienot arī derīgas studenta apliecības kopiju;

2. pēc tam, kad esat saņēmuši apstiprinājumu no mums par to, vai grupa nokomplektēta, veiciet maksājumu ar pārskaitījumu: 23. martām

Bankas rekvizīti:
Latvijas Universitāte
Raiņa bulv.19, Rīga LV-1586
(PVN Reģ.Nr.LV 90000076669)
IBAN LV51NDEA0000082414423
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
NDEALV2X
maksājuma mērķī norādot: savu vārdu, uzvārdu / Indijas studiju un kultūras centrs / Hindi valoda II

3. pēc maksājuma veikšanas, uzreiz atsūtiet maksājuma uzdevumu (internetbankas izrakstu par veikto maksājumu) uz e-pastu:  indija@lu.lv

4. parakstiet studiju līgumu.

Laipni gaidām studiju programmā!

 

Papildus informācija:

e-pasts:  indija@lu.lv

tālr.: +371 20361054 (Diana Komova)

www.indija.lu.lv