Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Hindi valoda I
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.01.2017

Hindi valodas I kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas hindi valodā un devanāgari rakstībā. Studenti apgūs hindi fonētiku, alfabētu, gramatikas pamatus. Kursā likts uzsvars uz klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas iemaņu izkopšanu. Studenti tiks iepazīstināti arī ar Indijas ģeogrāfisko karti un vietvārdiem.

Semestra beigās studenti pratīs hindi valodas alfabētu, pareizi izrunās hindi patskaņus un līdzskaņus,
pareizi izlasīs un uzrakstīs devanāgari rakstībā hindi burtus, izlasīs, sapratīs un uzrakstīs vienkāršus nepaplašinātus teikumus hindi valodā, lietojot vienkāršas gramatiskas konstrukcijas.

Kursa docētāja:  indiešu pasniedzēja Arpita Chakravarty, mācības notiek angļu valodā.

Plašāka informācija par programmu

Praktiskā informācija:

Nodarbības notiks Notiks pirmdienu, trešdienu un piektdienu pēcpusdienās Baznīcas ielā 5, Rīgā. Nodarbību laiks tiks precizēts, komplektējot grupu (iespējamais norises laiks starp 15:00 un 20:00). Kopā paredzētas 32 nodarbības, katra 90 minūtes.

Pirmā nodarbība 2017. gada 3. aprīlī

Sekmīgi beidzot kursu tiks izsniegta LU apliecība par tālākizglītības kursa apgūšanu 4 kredītpunktu apjomā. 

Maksa par kursu:

320,00 EUR klausītājiem;

264,46 EUR studentiem (uzrādot derīgu studenta apliecību).

Summu iespējams maksāt divās daļās. Pirmā iemaksa vismaz 50% apmērā no kopējās summas jāveic līdz kursa sākumam. Ja samaksa tiek veikta pa daļām, tad otrā iemaksa jāveic līdz 2017. gada 23. martām,

Lai pieteiktos studijām:

1. aizpildiet tālākizglītības klausītāja reģistrācijas veidlapu  un atsūtiet  mums uz e-pastu:  indija@lu.lv līdz 2017. gada 23. martām, pievienojot pases/ ID kartes kopiju;

Ja esat students, lūdzam to norādīt veidlapā zem „Papildus informācija” un veidlapai pievienot arī derīgas studenta apliecības kopiju;

2. pēc tam, kad esat saņēmuši apstiprinājumu no mums par to, vai grupa nokomplektēta, veiciet maksājumu ar pārskaitījumu līdz 23. martām:

Bankas rekvizīti:
Latvijas Universitāte
Raiņa bulv.19, Rīga LV-1586
(PVN Reģ.Nr.LV 90000076669)
IBAN LV51NDEA0000082414423
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
NDEALV2X
maksājuma mērķī norādot: savu vārdu, uzvārdu / Indijas studiju un kultūras centrs / Hindi valoda I

3. pēc maksājuma veikšanas, uzreiz atsūtiet maksājuma uzdevumu (internetbankas izrakstu par veikto maksājumu) uz e-pastu: indija@lu.lv .

4. parakstiet studiju līgumu.

Laipni gaidām studiju programmā!

 

Papildus informācija:

e-pasts: indija@lu.lv

tālr.: +371 20361054 (Diana Komova)

www.indija.lu.lv