Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Bengāļu valoda I
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.01.2017

Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas bengāļu valodā. Klausītāji attīstīs lasītprasmi un rakstītprasmi. Uzsvars tiek likts uz bengāļu valodas fonētikas pamatiem, alfabēta pazīšanu un gramatikas pamatiem. Programma nodrošina klausīšanās un sarunāšanās iemaņu treniņu visa semestra garumā. Tiks sniegts arī ieskats bengāļu valodas vēsturē, RietumBengālijas un Indijas ģeogrāfijā , un indiešu kultūrā bengāliski runājošajā Indijas daļā.

Pēc kursa apgūšanas, studenti: pratīs bengāļu valodas alfabētu; pareizi izrunās patskaņus un līdzskaņus; pareizi lasīs un rakstīt bengāļu alfabēta burtus; lasīs un veidos vienkāršus vārdus; atpazīs bengāļu valodas gramatikas pamata kategorijas, kuras spēs pielietot vienkāršu teikumu veidošanā.

Kursa docētāja:  indiešu pasniedzēja Arpita Chakravarty, mācības notiek angļu valodā.

Praktiskā informācija:

Nodarbības notiks pirmdienās un trešdienās no plkst. 14:00, Baznīcas ielā 5, Rīgā. Kopā paredzētas 32 nodarbības, katra 90 minūtes.

Pirmā nodarbība 2017. gada 3. aprilī.

Sekmīgi beidzot kursu tiks izsniegta LU apliecība par tālākizglītības kursa apgūšanu 4 kredītpunktu apjomā. 

Maksa par kursu:

320,00 EUR klausītājiem;

264,46 EUR studentiem (uzrādot derīgu studenta apliecību).

Summu iespējams maksāt divās daļās. Pirmā iemaksa vismaz 50% apmērā no kopējās summas jāveic līdz kursa sākumam. Ja samaksa tiek veikta pa daļām, tad otrā iemaksa jāveic līdz 2017. gada 23. martam.

Lai pieteiktos studijām:

aizpildiet tālākizglītības klausītāja reģistrācijas veidlapu un atsūtiet  mums uz e-pastu:  indija@lu.lv   2017. gadam 23. martam, pievienojot pases/ ID kartes kopiju;

Ja esat students, lūdzam to norādīt veidlapā zem „Papildus informācija” un veidlapai pievienot arī derīgas studenta apliecības kopiju.

Par turpmākajiem soļiem – pirmās iemaksas veikšanu un studiju līguma slēgšanu – informēsim Jūs pēc reģistrācijas veidlapas saņemšanas.  

Gaidām Jūsu pieteikumu! 

 

Papildus informācija:

e-pasts: idija@lu.lv

tālr.: +371 20361054 (Diana Komova)

www.indija.lu.lv