Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ievads docētāja darbā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.01.2018

Tālākizglītības programmas mērķis: attīstīt doktorantu un jauno docētāju augstskolu pedagogiem nepieciešamo pedagoģisko kompetenci un veicināt gatavību akadēmiskajam darbam augstskolā.

Programmas apjoms: 64 kontaktstundas

Programma atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.662 (29.10.2014.) „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām augstskolu un koledžu pedagogu profesionālajai pilnveidei.

Programmas īstenošanas laiks: ceturtdienās no 15.02.2018. līdz  14.06.2018. plkst. 15:00-18:15

Programmas īstenošanas vieta: LU PPMF Augstskolas didaktikas centrs, Jūrmalas gatve 76, A-420.audit., Rīga (satiksme – 4., 4Z autobuss, 263. minibuss).

Programmā iekļautās tēmas:

  • Augstskolas docētāja profesionālā darbība.
  • Studiju kursu izstrāde un aktualizēšana.
  • Kritiskās domāšanas principu un stratēģiju izmantošana studiju procesā.
  • E-vides risinājumi pedagoģisko mērķu sasniegšanā augstskolas studiju procesā.
  • Studiju procesa modelēšana.
  • Pedagoģiskās darbības un studiju rezultātu izvērtēšana.

Nodarbības vada: Dr.paed. prof. Rudīte Andersone, Dr.paed. doc. Sanita Baranova, Dr.paed. doc. Daiga Kalniņa, Dr.paed. prof. Zanda Rubene.

Programmas noslēgumā katrs dalībnieks, izpildot programmas prasības, saņems LU tālākizglītības apliecību; LU doktoranti, kas reģistrēti uz studiju kursu Peda7115 Ievads docētāja darbā, iegūs 4 kredītpunktus.

Dalības maksa (vienam dalībniekam): 240,- EUR; LU akadēmiskajam personālam (jaunajiem docētājiem): 160,- EUR;  LU doktorantiem: 132,23- EUR

Pieteikšanās: līdz 2018. gada 8. februārim, aizpildot pieteikuma anketu.