Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ājurvēdas profesionālās pilnveides izglītības programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
19.01.2018

Programmas nosaukums: Ājurvēdas izglītības pamati
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Augstākā izglītība nozarē
Profesionālās izglītības programmas apjoms: 160 stundas
Programmas vadītājs: prof. Valdis Pīrāgs, vietniece dr. Sintija Sauša
Programmas kontaktpersona: projekta koordinatore Elīna Freija
Mob. tālr.: +371 26542062, e-pasts: ayurveda@lu.lv

Programmas mācību valoda: latviešu, angļu

Programmas mērķi: Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas un vispusīgu priekšstatu par Ājurvēdu kā medicīnas sistēmu, kā arī izprast Ājurvēdisko zināšanu dažādos klīniskos pielietojumus un iegūt spēju tās integrēt savā pamatspecialitātē.

Programmas saturs: Ājurvēdas vēsture un filozofija, Ājurvēdas fizioloģija, patoloģija un farmakoloģija, Ājurvēdas terapijas praktiskās nodarbības, ko pēc studiju kursa beigām būs iespēja padziļināti apgūt Indijā.

Programmas mācību metodes: lekcijas; praktiskie darbi; pacientu izvērtēšanas klīnisko gadījumu apraksti; semināri; diskusija, darbs ar tekstu, avotu analīze utt.

Programmas apguves plānotie rezultāti:

  • Zināšanas par Ājurvēdas skatījumu uz slimībām un to ārstēšanu;
  • Zināšanas par Ājurvēdas medikamentu iedarbību un pielietojumu;
  • Izpratne par individualizētu pieeju pacientam. Terapijas plāna sastādīšana, balstoties uz specifiskiem simptomiem un pazīmēm;
  • Izpratne par Ājurvēdas diētas un uztura pamatnostādnēm, kā arī kompetence konsultēt Ājurvēdas primārās profilakses jeb preventīvās medicīnas jautājumos;
  • Praktiskā pieredze un iemaņas Ājurvēdas terapijā.

Programmas mācību grafiks: piektdienu pēcpusdienās un sestdienās

Programmas mācību maksa: 800 eiro

Uzņemšanas sākums no  23. janvāra līdz 28. februārim.