Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ievads Indijas klasiskajā mūzikā un tās filozofiskajā pasaules uztverē
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.09.2016

Kursā paredzēts studentus iepazīstināt ar Indijas klasiskās mūzikas pamatiem trīs veidos:

  • lekcijās par bāzes koncepcijām,
  • klausoties un analizējot gan īpaši sagatavotu ierakstītu mūzikas materiālu,  gan “dzīvas” mūzikas demonstrācijas,
  • praktiskajās nodarbībās, kas paredzētas studentiem gan ar,  gan bez iepriekšējās mūzikas izglītības.

Kursa īpaša dimensija - ieskats, kā mūzikas uzbūves koncepti sasaucas ar Indijas senajiem priekštatiem par pasaules uzbūvi.

Kursa nobeigumā:
Klausītāji izprot Indijas klasiskās mūzikas pamatus. Iegūst iemaņas šīs muzikālās tradīcijas uztverei. Ir spējīgi patstāvīgi identificēt dažādas tās pamata formas un žanrus. Iegūst pamatiemaņas Ziemeļindijas klasiskās mūzikas stīgu instrumentu sāroda, sītaras un tampūras, vai sitamā instrumenta tabla spēlē pēc izvēles. 

Kursa docētājs:  Sergejs Akašs Ancupovs, mūzikas skolas “Saraswati” dibinātājs, Ustada Amdžada Ali Khana māceklis.

Praktiskā informācija:

Nodarbības notiks ceturtdienās no plkst.18:30 līdz 21:30, Alberta ielā 10, 116. telpā, Rīgā. Kopā paredzētas 32 nodarbības, katra 90 minūtes. Vienā apmeklējuma reizē būs 2 nodarbības, t.i., paredzētas 16 apmeklējuma reizes.

Pirmā nodarbība 2016. gada 22. septembrī 18:30, bet vēl uzņemam klausītājus līdz oktobra sākumam!

Sekmīgi beidzot kursu tiks izsniegta LU apliecība par tālākizglītības kursa apgūšanu 4 kredītpunktu apjomā.

Maksa par kursu:

320,00 EUR klausītājiem;

264,46 EUR studentiem (uzrādot derīgu studenta apliecību).

Summu iespējams maksāt divās daļās. Pirmā iemaksa vismaz 50% apmērā no kopējās summas jāveic līdz 13. oktobrim. Ja samaksa tiek veikta pa daļām, tad otrā iemaksa jāveic līdz 2016. gada 30. novembrim.

Lai pieteiktos studijām:

1. aizpildiet tālākizglītības klausītāja reģistrācijas veidlapu un atsūtiet  mums uz e-pastu: indiancentre@lu.lv līdz 2016.gada 30.septembrim, pievienojot pases/ ID kartes kopiju;

Ja esat students, lūdzam to norādīt veidlapā zem „Papildus informācija” un veidlapai pievienot arī derīgas studenta apliecības kopiju.

2. pēc tam, kad esat saņēmuši apstiprinājumu no mums par to, vai grupa nokomplektēta, veiciet maksājumu ar pārskaitījumu līdz 30. septembrim:

Bankas rekvizīti:
Latvijas Universitāte
Raiņa bulv.19, Rīga LV-1586
(PVN Reģ.Nr.LV 90000076669)
IBAN LV51NDEA0000082414423
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
NDEALV2X
maksājuma mērķī norādot: savu vārdu, uzvārdu / Indijas studiju un kultūras centrs / Ievads Indijas klasiskajā mūzikā

3. pēc maksājuma veikšanas, uzreiz atsūtiet maksājuma uzdevumu (internetbankas izrakstu par veikto maksājumu) uz e-pastu: indiancentre@lu.lv .

4. parakstiet studiju līgumu.

Laipni gaidām studiju programmā!

 

Papildus informācija:

e-pasts: indiancentre@lu.lv

tālr.: +371 29465455 (Sanita Siliņa)

www.indiancentre.lu.lv