Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Juridiskā zinātne
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.03.2014

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte piedāvā zvērinātiem advokātiem apgūt tālākizglītības programmu „Profesionālā pilnveide zvērinātiem advokātiem. Aktuālākie tiesību jautājumi”.

Programmas mērķis - celt zvērinātu advokātu profesionālo meistarību atbilstoši zvērināta advokāta profesijas prasībām ārpus Latvijas Universitātes akreditētas studiju programmas, ir ne tikai teorētiski, bet arī praktiski pētīt, analizēt un diskutēt par aktuāliem tiesību jautājumiem. Kurss aptver jautājumus, kas attiecas uz aktualitātēm kā materiālajās, tā procesuālajās tiesībās. Tādēļ šajā studiju kursā tiek aplūkotas aktualitātes, kas skar civiltiesību, krimināltiesību, kriminālprocesa, administratīvo tiesību, konstitucionālo tiesību, starptautisko tiesību, kā arī tiesību teorijas jautājumus. Kursa ietvaros, ņemot vērā zvērinātu advokātu profesijas prasības, tiek pievērsta pastiprināta uzmanība aktuāliem praktiskajiem tiesību aspektiem.

Kursu apjoms - 16 stundas

Kontaktpersona – Anita Brakša

Sīkāka informācija:
Tālrunis: 67034586
e-pasts: anita.braksa@lu.lv
Adrese: Raiņa bulv.19, Rīga, LV-1586