Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē
Pēdējās izmaiņas veiktas:
19.02.2016

Vērtību interpretācija kulturoloģijā vidusskolā - I (PedaPI37)
Kredītpunkti: 2
Dr. Vadībzinātnes doktors, doc. Andrejs Mūrnieks

Kursa mērķis – palīdzēt studentiem izprast dažādas vērtību sistēmas un to ietekmi uz sabiedrību; analizēt kultūras vēsturiskās attīstības un statiskuma cēloņus, izmantojot aizvēstures, austrumu un antīko civilizāciju pieredzi; veidot prasmi orientēties mūsdienu plurālistiskajā daudzu kultūru demokrātiskas sabiedrības dzīvē; analizēt vērtību sistēmas un to interpretēšanas metodes kultūras vēstures un kulturoloģijas mācīšanas kontekstā.

Latvijas kultūras vēsture (Vēst3393)
Kredītpunkti: 2
Dr. Pedagoģijas doktors, pētn. Austra Avotiņa

Kursa mērķis ir Latvijas kultūras vēstures problēmsituāciju analīze. Latvijas fenomena iespējamā sintēze pasaules kultūras vēstures kontekstā kļūs par nopietnu izpētes objektu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta bibliogrāfijas analīzei, kuras izpēte ir patstāvīgā darba saturs. Videofilmas un muzeju apmeklējumi bagātinās šī kursa apguvi.