Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Juridiskajā fakultātē
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.02.2018

ASV tiesiskais regulējums attiecībā uz pratināšanu un prettiesisku nonāvēšanu

Kursu angļu valodā docē Linkolna Piemiņas universitātes (ASV) profesore Melānija Rīda
Nodarbības noris trešdienās 14.30-16.00, 40.auditorijā, Raiņa bulv. 19

Kursa mērķis ir iepazīstināt interesentus ar ASV materiālo krimināltiesību pamatjēdzieniem un to analīzes, kā arī interpretācijas pamatiem. Kursa apguve sekmēs izpratni par ASV tiesību sistēmas struktūru, krimināljustīcijas sistēmu regulējošo normatīvo aktu mijiedarbību, kā arī tiesībsargājošo institūciju funkcijām. 

Pēc sekmīgas kursa apguves studenti iegūs prasmes un zināšanas, lai spētu noteikt un piemērot dažādas soda teorijas dažādās faktiskās situācijās, noteikt noziedzīga nodarījuma elementus, prast piemērot kriminālkodeksa u.c. normatīvo aktu normas reālās vai hipotētiskās situācijās, izprast ASV normatīvo regulējumu prettiesiskas nonāvēšanas gadījumos, kā arī attiecībā uz pratināšanu, aculiecinieku identifikāciju un liecināšanu, tāpat arī orientēties ASV aktuālajos krimināltiesību jautājumos un formulēt ierosinājumus tiesību sistēmas politikas uzlabošanai Latvijā un ārpus tās.

ASV tiesiskais regulējums attiecībā uz arestu un kratīšanu. Privātums un policijas kompetence

Kursu angļu valodā docē Linkolna Piemiņas universitātes (ASV) profesore Melānija Rīda
Nodarbības noris ceturtdienās 10.30-12.00, 40.auditorijā, Raiņa bulv. 19

Studiju kursa izstrādes mērķis ir ASV kriminālizmeklēšanas pamatu apguve sasaistē ar ASV konstitūcijas ceturto grozījumu. Kādi privātuma aizsardzības līdzekļi tiek nodrošināti ASV pilsoņiem? Kādas ir tiesībsargājošo iestāžu pilnvaras un kādā veidā ASV tiesību aizsardzības līdzekļi atšķiras no tiem, kādi pazīstami Eiropas Savienībā?  Kursa apguves gaitā tiks analizēta federālā un štatu tiesu prakse un nomatīvais regulējums. Studenti pētīs ASV specifiskās policijas izmeklēšanas metodes un uzzinās, kādā veidā tiek izslēgti pierādījumi, ja policija ļaunprātīgi izmantojusi savas pilnvaras. Tāpat studējošie iepazīs arī ASV pieeju privātuma un pilsonisko brīvību regulējumam.