Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Humanitāro zinātņu fakultātē
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.02.2016

Klasiskā retorika: teorija un prakse (2 KP) (LitZ7004)

Prof. I.Rūmniece
Otrdienās 16.30, sākot ar 01.03. (auditorija vēl tiks precizēta)
Kursa mērķis ir iepazīt būtiskākos retorikas teorijas un oratormākslas prakses jautājumus, novērtējot to specifiku antīkās kultūras/literatūras/koptas valodas kontekstā. Kursā paredzēts izmantot un vērtēt grieķu un romiešu avotus – kā teorētiskos, tā oratormākslas prakses paraugus.

Kino, pilsēta un modernitāte (4 KP) (MākZ5021)

Prof. I.Novikova (kurss tiek docēts angļu valodā)
Pirmdienās 18.15, 20.00; 202.aud.
Šo kursu raksturo starpdisciplināra pieeja; tiks aplūkota saikne starp kino, svarīgāko kultūras formu, un pilsētu, svarīgāko sociālās organizācijas formu, 20. gadsimtā un ārpus tā. Kursā tiks apskatīti procesi urbānajā un kultūras modernitātē, jaunas apziņas, laika un kustības, kā arī tehnoloģijas formas. Tiks aplūkoti vairāki urbānās modernitātes teksti un filmas, studenti tiks iepazīstināti ar modernās pilsētas svarīgākajiem teorētiķiem.

Klasiskie teātra modeļi un to transformācija turpmākajos gadsimtos (4 KP) (MākZ2012)

Prof. S. Radzobe
Trešdienās 10.30, 12.30; 205.aud.
Kursa mērķis sniegt zināšanas par ārzemju (Rietumeiropas un Krievijas) teātra vēsturi, sākot ar Seno Grieķiju un beidzot ar 20. gadsimta sākumu, uzsverot katrā laikmetā dominējošo teātra formu estētiku un filozofiju. Tiek apskatītas gan galvenās tendences dramaturģijā, izrādes organizācijā un norisē, teātra teorijā, gan arī skatuves mākslas attiecības ar katra attiecīgā laikmeta sabiedriski politiskajām un kultūras tradīcijām.

Arābu civilizācijas vēsture II (2 KP) (Vēst2145)

Prof. L. Taivāns
Otrdienās 12.30; 205.aud.
Kurss aptver galvenās modernās arābu valstu vēstures vadlīnijas. Aplūkoti ir moderno arābu valstu veidojošie elementi, kā tie ir veidojušies kopš senākiem laikiem līdz 19.gs. Osmaņu politiskajai sistēmai, kopējot Eiropas paraugus, tos pieņemot visā Auglīgajā pusmēnesī.