Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Datorikas fakultātē
Pēdējās izmaiņas veiktas:
05.02.2016

Programmatūras testēšana (DatZ3038)

Kursā ir aplūkoti programmatūras testēšanas teorijas un prakses pamati. Kursa mērķis ir izskaidrot testēšanas nozīmi kvalitatīvas programmatūras izstrādē, parādīt testēšanas metožu daudzveidību, to izvēli un savstarpējo kombinēšanu atkarībā no programmas specifikas, apgūt praktiskās iemaņas testēšanā un izprast problēmas, kas apgrūtina testēšanas procesu. Īpaša uzmanība ir pievērsta statiskajai, strukturālajai un funkcionālajai testēšanai, kā arī testēšanas procesa organizācijai.

Tīmekļa tehnoloģijas I (DatZ1031)

"Tīmekļa tehnoloģijas I" ir ievada kurss vispārēju tīmekļa izstrādes tehnoloģiju apgūšanai. Tas sniedz ieskatu tīmekļa vēsturē un apskata galvenās tehnoloģijas, kas mūsdienās izmantotas tīmekļa programmatūras klienta pusē – HTML, CSS, JavaScript. Kursa praktiskajā daļā studenti individuāli izstrādā nelielu tīmekļa lapu. Tās izstrāde atvieglo kursa teorētiskās daļas apguvi, praksē iepazīstot tīmekļa izstrādes principus.

Cilvēka-datora saskarne (DatZ3029)

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar psiholoģiskajiem, sociālajiem un tehniskajiem aspektiem, kas iespaido cilvēka darbu ar datoru. Kursa laikā studenti apgūst cilvēka uztveres īpatnības. Kursa laikā studenti iepazīstas, kas jādara programmatūras dzīves cikla, lai programmatūra būtu ar augstu lietojamību un kvalitatīvu saskarni. Studenti iepazīstas ar dažādiem saskarnes elementiem un to pielietojumu. Studenti iemācās notestēt un novērtēt programmu saskarnes, kā arī izveido programmu ar labu saskarni.

Lietotāja saskarnes grafiskais dizains (DatZ1109)

Kursa ietvaros tiek sniegts pārskats par vizuālās gramatikas elementiem un lietotāja saskarņu grafiskā dizaina vadlīnijām. Pasniedzēja vadībā studenti iepazīstas ar vizuālās komunikācijas līdzekļiem un gūst priekšstatu par lietojumprogrammām, kas izmantojamas ekrāna grafikas veidošanai. Pildot patstāvīgos uzdevumus, studenti praksē nostiprina lekcijās iegūtās teorētiskās zināšanas.

Datu bāzes I (DatZ1035)

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar relāciju datu bāzu pamatjēdzieniem, kā arī iemācīt izveidot datu bāzes un veikt manipulācijas ar datiem.